Universums historia på cirkusscenen

I årets Vintercirkus tar dansteatern Hurjaruuth oss med på en resa genom världsalltets historia. Kosmologen Syksy Räsänen har medverkat som andra manusförfattare.

 

Dansteatern Hurjaruuth har tagit sig an en jättelik utmaning. I föreställningen Kosmos äntras scenen av inte mindre än hela universum. Cirkusfolket har ända från idéstadiet fått hjälp av universitetslektor Syksy Räsänen som är docent i teoretisk fysik.

– Naturvetenskapen kan ibland handla om verkligt abstrakta saker som kan uttryckas mera konkret på ett icke-verbalt sätt med teaterns och cirkusens uttrycksmedel, säger Räsänen.

Idén till föreställningen föddes när kosmologen Räsänens och den schweiziske regissören Davide Giovanzanas banor korsades i en bokhandel.

– Jag hade sett föreställningar som Davide hade regisserat. En av dem hade kvantfysiken som ram. Jag sade att kosmologin kunde fungera på samma sätt, och Davide tog kontakt med Hurjaruuth.

Sång om galaxernas ensamhet

I Räsänens och Giovanzanas manus presenteras universum i sex epoker från nutid till alltings början.

– Föreställningen börjar med universums expansion, och för oss via nedslag i bland annat mörk materia, den kosmiska bakgrundsstrålningen och bildningen av atomer ända till kosmos uppkomst.

Räsänen betonar att det är en poetisk tolkning av kosmologiska händelser. På scen får vi till exempel se en sång om galaxernas ensamhet när universums expansion driver galaxerna allt längre bort från varandra.

– Det är lätt att se en symbolik som speglar människans liv i världsalltets skeenden. Det här är säkert en av orsakerna till att kosmologin intresserar en bredare publik.

Viktigt att använda ett språk som alla förstår

– När jag skriver populärvetenskapligt är det inte beskrivningar av fysikens innehåll utan berättelser som med fysiken som utgångspunkt förmedlar det väsentliga i forskningen. Samma gäller cirkusföreställningen.

Även om klyftan är stor mellan det matematiska språket i fysikforskningen och den populärvetenskapliga beskrivningen av fysiken, jobbar Räsänen hårt för att alla ska kunna ta del av innehållet. Han håller föredrag, bloggar och ska snart ge ut en barnbok om kosmologi.

– Jag ser det som min plikt att popularisera. Eftersom kosmologin än så länge inte har lett till några praktiska tillämpningar i vardagen, är dess uppgift att belysa vår plats i universum, säger Syksy Räsänen.