Språkinlärning vid spisen

I språkköket undersöker man hur man språket flyter i en vardaglig situation som matlagning. Med datorplatta och rörelsesensorer observerar man inlärningsprocessen i den kulinariska miljön.

Språkundervisningens stora utmaning är att anpassa undervisningen till äkta språksituationer, berättar Salla Kurhila och Lari Kotilainen från Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Kurhila och Kotilainen medverkar i fem europeiska universitets projekt LanCook som går ut på att lära sig språk i köket. Det digitala språkköket som fungerar på olika språk är i praktiken en datorplatta, köksredskap med rörelsesensorer och ett datorprogram.

Två elever lagar tillsammans och med programmets hjälp en rätt som är typisk för en viss kultur.

‒ I den finska versionen tillreder man t.ex. fisksoppa och bärkräm, berättar Kotilainen.

Programmet, som fungerar litet som en Wii-spelkonsol, följer med hur språkförståelsen och matlagningen avancerar.

Hjälperbjudanden och ett tydligt mål

Utöver recept- och köksvokabulären är det interaktion som gäller. I processen mot den färdiga måltiden behövs det repliker som Behöver du hjälp? och Går det bra? och förmåga att förhandla med sitt par.

‒ Matlagningen är en utmärkt kontext för språkinlärning, eftersom den är universell och målinriktad, konsaterar Kurhila.

Köket är nu på försöksstadiet. Programmet samlar in data om hur studenterna använder språkmaterialet i programmet.

‒ Vi har videofilmat matlagningssituationer och vi kan presentera de första observationerna om interaktionen både mellan matlagningsparen och mellan studenterna och datorn.

Studenterna diskuterar både matlagningen och detaljer i språket.