Soc&kom i 80 år - ny historik belyser åttio år av uppbyggnad, utveckling och utbildning

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet fyller 80 år och firar detta med en ny historik som speglar högskolans rika historia och banbrytande resa.

Historiken belyser högskolans roll i samhällsutvecklingen och visar Soc&koms betydelse i utbildningen av flera generationer av socialarbetare, kommunala tjänstemän och journalister i Finland.

– Soc&kom är en unik svenskspråkig miljö för studier och forskning i samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet. Förändringen från 1940-talet till idag har varit stor, men vårt grundläggande uppdrag har förblivit detsamma: att förse det finländska samhället med svenskspråkig kompetens, säger Tuomas Martikainen, högskolans rektor.  

Historiken Soc&kom i 80 år ges ut på fredag 17.11 i samband med Soc&kom-dagen.

– Historiken beskriver en resa av utbildning och samhällsengagemang. Denna bok är inte bara en samling fakta, utan den är fylld med berättelser som andas liv i historien och väcker känslor. Historiken innehåller många minnen från tidigare studenter och personal, säger Henrika Zilliacus-Tikkanen, ordförande för Soc&koms vänner.  

Historiken är skriven av historikern Kim Björklund och den utges av alumnföreningen Soc&koms vänner.

Boken kan köpas för 25 euro på Soc&kom-dagen 17.11.

Den kommer också att finnas till försäljning på följande ställen:Toppen, Ekenäs

Karis Luckan (också ehandel)

Karis Bok &Papper

Nätbutiken www.boklund.fi

 

För recensionsexemplar och mer information om historiken: 

Henrika Zilliacus-Tikkanen, ordförande för Soc&koms vänner rf  

tel. 050-369 8056

henrika.zilliacus@helsinki.fi