Reformationen syns i dagens samhälle

På vilka alla områden kan den lutherska kristendomens tolkningar skönjas? I sitt nyaste temanummer granskar Teologia.fi och Teologisk Tidskrift reformationen som en tidsmässigt lång och omfattande religiös, samhällspolitisk och kulturell förändring.

− Modern forskning visar att reformationen på många områden inom kultur- och samhällslivet ingalunda ändrade gällande kutym snabbt, utan att ändringarna kunde ske mycket långsamt, konstaterar Virpi Mäkinen, chefredaktör för temanumret.

Det är inte heller helt entydigt när de medeltida reformerna övergick till reformationen och under en hur lång tidsperiod man ännu kan definiera ändringar som en del av reformationen.

Artiklarna i temanumret fäster särskilt uppmärksamhet vid reformationens många tolkningar och orsakssamband.

”Vilka motiv och avsikter hade Luther till exempel då han reagerade så aggressivt och fientligt på judefrågan? Och varför gick Luther i attack mot påven som institution genom att identifiera påven som självaste Antikrist?

Temanumret diskuterar särskilt vad lutheranism är i dag.

Enligt Anneli Portman är den traditionella anspråkslösa finsk-lutherska identiteten i ständig kollisionskurs med importerade ”photoshopping”- och ”pitching”-trender där individen framhäver sig själv.

− Man kan säga att det för tillfället pågår en dragkamp i Finland: i ena ändan finns den gamla lutherska anspråkslösheten och i andra ändan en trend som saknar gränser för hur mycket man får framhäva sig själv och skryta överlag.

Temanumret behandlar också den lutherska läran och dess utveckling, de lutherska kyrkornas ekumeniska verksamhet och den lutherska kyrkans roll i internationellt hjälparbete och internationell miljöverksamhet.

− Till exempel har de nordamerikanska lutheranerna kommit med idéen om en ekoreformation. De anser att klimatförändringen, som utgör ett allvarligt hot mot den globala miljön, kräver en övergripande förändring som omfattar många samhällsekonomiska levnadssätt – även radikala förändringar, skriver Panu Pihkala.

Reformaation tulkinnat ja vaikutukset -temanumrets artiklar:

Läs mer om ämnet i de forskningsartiklar som publiceras i nya numret av Teologisk Tidskrift i mitten av oktober.

Teologia.fi och Teologisk Tidskrift

Tjänsten Teologia.fi upprätthålls av Teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi samt teologiska avdelningen vid Östra Finlands universitet. På webbplatsen publiceras teologisk forskning i Finland och material som presenterar aktuella samtalsämnen inom teologin utifrån tre olika teman per år.

Teologisk Tidskrift är den största teologiska vetenskapliga publikationen i Norden. Tidskriften är ledande inom sitt område i Finland, omfattar alla vetenskapsområden inom teologi och forskningsartiklarna som publiceras i den är referentgranskade. Teologisk Tidskrift är inte bunden till någon (kyrko)politisk inriktning, utan är obunden och öppen för alla artiklar som behandlar teologi och närliggande vetenskaper. Tidskriften utkommer fem gånger om året.