Öronmaskar, musik som fastnar i huvudet, är en del av de flestas vardag

Att ha musik som spelar i huvudet är ett normalt minnesfenomen som är relaterat till stimuli i omgivningen. Det är mycket vanligt och sällan ett problem. Man kan själv försöka påverka uppkomsten av öronmaskar och få bukt med dem. Alltid går det inte att undvika öronmaskar, men det finns fungerande anpassningsmetoder för sådana situationer.

Dessa är resultaten av Lassi A. Liikkanens doktorsavhandling. Enligt Liikkanen är det att musik fastnar i huvudet ett unikt minnesfenomen som avviker från andra typer av ofrivilliga minnen. Det är ett universellt drag i hur människan bearbetar information och kan inte separeras från annan musikalisk informationsbearbetning. Fenomenet förekommer i mångas vardagsliv, men ofta uppmärksammar vi det bara sporadiskt. Vår uppmärksamhet väcks i synnerhet när fenomenet blir långvarigt eller om episoden innehåller oönskad musik.

Avhandlingen tar ställning till flera frågor i anknytning till ämnet: hur vanligt det är att ha musik i huvudet, hur allmänt fenomenet förekommer och hurdana faktorer som påverkar det. Liikkanen behandlar också frågan om att tygla och stoppa musik som fastnat i huvudet. Han presenterar olika lösningar och bedömer hur effektiva de är utgående från sin forskning.

Lassi A. Liikkanen har sammanfört forskningsresultaten från en undersökning han genomförde 2007 och kombinerat dem med annan forskning inom området. Liikkanen har haft en central roll i att göra musik i huvudet till ett internationellt erkänt forskningsämne inom området. Inom vetenskapen kallar man musik som fastnat i huvudet även för involuntary musical imagery (INMI), och i vardagsspråket talar man om öronmaskar. Antalet publikationer inom området har ökat från ett par till nästan 50 under de senaste 15 åren.

Lassi A. Liikkanens doktorsavhandling har rubriken Involuntary Musical Imagery? Everyday but Ephemeral. Avhandlingen är kognitionsvetenskaplig och musikpsykologisk. 

Doktorsavhandlingen kan läsas i E-thesis

Ytterligare information: Lassi A Liikkanen, telefon 050 384 1508, lassi.liikkanen@helsinki.fi@lassial