Nya namn i almanackan 2025

Nya namn kommer åter att införas i almanackan 2025. Den finska almanackan får 33 nya namn och den finlandssvenska 27.

Några av de 33 namnen i den finska almanackan är sådana som kommer tillbaka, t.ex. Aamos, Linus och Rolf. Många av de nya namnen är i sin tur nya varianter av gamla namn i almanackan, t.ex. Alissa, Lili, Livia och Marju eller Eppu, Ilja, Jasu, Jose och Miki. Nya internationella namn förekommer också, t.ex. Camilla och Jessica eller Kevin, Mio och Neo

– Nu får kändisar som bland annat drottning Camilla av Storbritannien och rapparen Cheek, dvs. Jare Tiihonen sina namn i almanackan, berättar Minna Saarelma-Paukkala, docent i namnforskning.

Inget av de nya namnen grundar sig heller denna gång på namn i det finska språket, i likhet med revideringen 2020. Däremot infördes Taika och Sisu i almanackan 2015.

– Finländarna har helt klart blivit mer internationella i sin namngivning. Därför har flera namn med utländsk form antagits till den finska almanackan, t.ex. Jessica, i stället för Jessika, eller Linus, i stället för Liinus, konstaterar Saarelma-Paukkala.

27 nya namn i den finlandssvenska almanackan

Revideringen av den finlandssvenska almanackan var mindre omfattande nu än revideringen 2020, då 38 nya namn antogs. 

Många av de nya namnen i den finlandssvenska almanackan härrör sig från engelskan, t.ex. Caspian, Elvin, Tristan och Morris. Flera av dem slutar med ändelsen ton, t.ex. Aston, Elton och Winston. Även de italienska namnen Sienna, Matteo och Luca kommer att ingå i almanackan. 

– Några skandinaviska namn tas också med, t.ex. Tova och Joar, som förekommer på runstenar. Bland norska och danska namn återfinns Line och Lykke, berättar Leila Mattfolk, filosofie doktor.

Några av de nya namnen har anknytningar till litteraturen. 

– Till exempel placerades Caspian, prinsen i C.S. Lewis Narnia-berättelser, på samma dag som Ronja, My och Mio från Astrid Lindgrens och Tove Janssons barnböcker, berättar Mattfolk.

Revidering vart femte år

Namnsdagsförteckningen revideras numera vart femte år. Helsingfors universitet, som har upphovsrätten till de finska namnsdagsförteckningarna, ansvarar för revideringarna. Revideringarna 2025 utarbetades av Minna Saarelma-Paukkala, docent i namnforskning, och Leila Mattfolk, filosofie doktor, och godkändes av Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom

Revideringarna 2025 grundar sig på materialet för 2020, som innehöll det första förnamnet på finsk- och svenskspråkiga finländare som var vid liv i början av 2018. Materialet utökades med det första förnamnet på barn födda i Finland mellan 2018 och 2022. Uppgifterna hämtades från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV).

Det grundläggande villkoret för att införa ett namn i den finska almanackan var att det måste förekomma hos minst 500 kvinnor eller män i materialet. De namn som antagits utifrån de här kriterierna förekommer hos sammanlagt 26 131 finskspråkiga namnbärare i materialet. Gränsen för den finlandssvenska almanackan var 50 namnbärare, och de nya namn som antagits utifrån dessa kriterier förekom hos 1 751 svenskspråkiga namnbärare i materialet. 

– En annan viktig princip är att samma namn placeras på samma dag i båda almanackorna. Således har t.ex. Camilla eller Linus placerats på samma dagar både i den finska och den finlandssvenska almanackan 2025, berättar Saarelma-Paukkala.

Nya namn i den finska almanackan 2025

Kvinnonamn (18)
Alissa, Alva, Amelia, Camilla, Elea, Jessica, Juulia, Kira, Lili, Lilia, Lilian, Livia, Marju, Milena, Mona, Siina, Sinna, Vivian

Mansnamn (15)
Aamos, Eppu, Ilja, Jare, Jasu, Jose, Kaius, Kevin, Leon, Linus, Martin, Miki, Mio, Neo, Rolf

Nya namn i den finlandssvenska almanackan 2025

Kvinnonamn (14)
Bea, Celine, Edla, Elisa, Emilie, Fiona, Line, Lykke, Malva, Melanie, Mila, Sienna, Tova, Venla

Mansnamn (13)
Aston, Caspian, Dominic, Elton, Elvin, Joar, Julian, Luca, Marius, Matteo, Morris, Tristan, Winston

Mer information: 

Minna Saarelma-Paukkala, docent i namnforskning, minna.saarelma@helsinki.fi, tfn +358 2 941 22947
Leila Mattfolk, filosofie doktor, leila.mattfolk@gmail.com, tfn +358 40 701 6165.