Muntliga färdigheter i fokus när finländare lär sig kinesiska

Det är svårt att få studenterna att tala kinesiska, även om uttalet och grammatiken är lätta för finländarna. Lärare Haixia Wang är ändå nöjd med sina flitiga studenter, och studenterna uppskattar Konfutse-institutets undervisning i kinesiska.

Haixia Wang är lektor i kinesiska vid Konfutse-institutet och undervisar tredje året vid Helsingfors universitet. Hon har fått utmärkelsen Årets internationella lärare. Hennes första jobb som lärare i kinesiska var i en skola i Arkansas i USA. Efter att ha undervisat amerikanska tonåringar gav de finländska högskolestuderandena ett lite annorlunda intryck.

− I början var jag förvånad när jag inte kunde få studenterna att tala på lektionerna. De bara rodnade när jag ställde frågor. Men sedan förstod jag att finländarna är sådana, de blygs för att öppna munnen. Jag tror ändå att jag kan föregå med gott exempel. Om jag gör något fånigt på lektionen så kan jag locka de andra med mig.

Wang använder ofta olika nätapplikationer i undervisningen och hon har också själv utvecklat spel som hjälper studenterna att träna sina muntliga färdigheter, vilket är speciellt viktigt för finländska studenter.

Lektor Wang berömmer studenterna för deras flit.

− Finländska studenter är säkert de näst flitigaste i världen, efter kinesiska studenter såklart. Finländarna är speciellt fascinerade av de kinesiska skrivtecknen. Många tycker att de är konst och sätter sig noga in i hur de formas, berömmer Wang.

Haixia Wang har en önskan: att få nya undervisningslokaler till universitetet.

− Jag skulle vilja tillämpa funktionella lärmetoder, men det är inte möjligt i de nuvarande lokalerna, eftersom stolar och bord är i vägen. Jag skulle vilja ha ett klassrum där man inte sitter utan där studenterna kunde delta och vara aktiva, till exempel laga mat tillsammans. Då skulle lärandet ske på ett naturligt sätt i samband med aktiviteterna.

Fortsätter tack vare priset

 

Priset Årets internationella lärare kom som en fullständig överraskning för Haixia Wang.

− Det är en stor ära, jag hade inte alls förväntat mig något pris. Konfutse-institutets ledning gläder sig självklart också över priset. Ledningen stöder oss lärare och ger oss fria händer. Priset är en orsak till att jag beslöt förlänga mitt kontrakt ett år till.

Haixia Wang trivs i sitt arbete och i Finland. Hon är förtjust i rågbröd och surmjölk och i den finska naturen.

− Jag har kommit ut i naturen först här i Finland. Hemma i Kina är det inte möjligt. Ni har något fantastiskt här: skogen. På veckosluten går jag ut i skogen med mina vänner och jag har provat på skidåkning och vinterbad.

Framtidens språk

Aino Ropponen och Ville Vuorensola läser kinesiska vid Konfutse-institutet. Aino studerar planeringsgeografi och Ville är magisterstuderande i historia. Bådas intresse för språket väcktes under en resa till Kina. Aino besökte Shanghai innan hon började studera vid universitetet och Ville var utbytesstuderande i Hong Kong. Senare åkte också Aino på utbyte till Kina.

− Det svåraste när man lär sig kinesiska är tonhöjden och tonhöjdsmönstret, och skriftsystemet förstås. Grammatiken däremot är lätt, berättar Aino Ropponen.

− Uttalet är också lätt för finländare, men grammatiken blir svårare ju längre man kommer, säger Ville Vuorensola.

Teknologin underlättar lärandet och speciellt läsandet. Man behöver inte längre lära sig känna igen skrivtecken på samma sätt som förr: nu kan man bara rita tecknet på smarttelefonens skärm och direkt få reda på betydelsen och den västerländska skrivformen.

Aino Ropponen skriver som bäst sin pro gradu-avhandling för ett företag som har kontakter till Kina.

− Antagligen fick jag uppdraget tack vare mina kunskaper i kinesiska, även om mitt ämne inte direkt anknyter till Kina.

Vuorensola har också haft nytta av sina språkkunskaper i studierna och han skriver sin pro gradu-avhandling om relationerna mellan EU och Kina. Han har också sommarjobbat i Kina och hoppas på en praktikplats i Peking.

− Ibland känns språkstudierna jobbiga, men jag har aldrig ångrat att jag började lära mig kinesiska. Det är ju ett viktigt språk i framtiden.