Konst och kultur i akademisk tradition – Konstens natt vid universitetet

Konstens natt vid universitetet öppnar Helsingfors universitets huvudbyggnads dörrar för en kväll med den akademiska traditionens konst och kultur.

På programmet under kvällen står rundturer till hemliga rum och till universitetets skulptursamling, promotionsmusik och promotionsdikter i den praktfulla solennitetssalen och studentkörernas uppträdanden i huvudbyggnadens vestibul, den mäktiga aulan på Senatstorgets sida. Universitetsmuseet är öppet till klockan 21: utöver utställningen kan du höra författaren Virpi Hämeen-Anttila berätta varför Topelius intresserar henne. Du kan även se filmen Oi aika, vanha kultainen från 1942, som fokuserar på studenters valborgsfirande och har filmats i universitetets byggnader.

UniCafe Student Cafeteria serverar besökare fram till kl 19.

Boka redan nu in den 23 augusti 2018 kl. 17–21.30 – då får du tillbringa en autentiskt akademisk kväll vid universitetet! Registreringen startar 9.8.

Konst och kultur i akademisk tradition – Konstens natt vid universitetet

kl. 17.00 Från Apollo till Artemis – Universitetets skulptursamling.

Den guidade rundturen (på finska) på gamla sidan av huvudbyggnaden börjar i aulan (Unionsgatan 34). Registrera dig här!kl. 17.00 Interiörernas pärlor på nya sidan av huvudbyggnaden.

Den guidade rundturen (på finska) börjar i aulan på andra våningen (Fabiansgatan 33). Registrera dig här!kl. 18.00 Interiörernas pärlor på nya sidan av huvudbyggnaden.

Den guidade rundturen (på finska) börjar i andra våningens aula (Fabiansgatan 33). Registrera dig här!kl. 18.00 Interiörernas pärlor på nya sidan av huvudbyggnaden.

Den guidade rundturen (på engelska) börjar i aulan på andra våningen (Fabiansgatan 33). Registrera dig här!kl. 18.00 Filmvisning i museet: ”Oi aika, vanha kultainen” (1942) (på finska)kl. 19.00 Från Apollo till Artemis – Universitetets skulptursamling.

Den guidade rundturen (på engelska) på gamla sidan av huvudbyggnaden börjar i aulan (Unionsgatan 34). Registrera dig här!kl. 19.45 Träffa författaren Virpi Hämeen-Anttila i museetkl. 18.30 Promotioner i dikt och toner: Promotionsmusik och promotionsdikter i solennitetssalen

Ingång via Unionsgatan 34kl. 20 Afton med akademisk körsång

Kvartetter från nationernas körer i aulan på Senatstorgets sida (Unionsgatan 34)kl. 17–21: Upplev solennitetssalens historia med hjälp av virtuella glasögon!

Se även bärstolen som använts vid promotioner och slipstenen för doktorsvärjorna och läs

postrar om universitetets historia.