Hurdan är en gemenskap som består av elva universitet? Una Europas studenter samlades i Helsingfors för att diskutera gemensamma v

Nätverket Una Europa vill skapa ett gemensamt campus för alla sina medlemsuniversitet. I november samlades nätverkets studenter i Helsingfors, utbytte idéer och lärde sig att göra podcasts.

– Una Europas studentkongress är ett bra sätt att lära känna andra europeiska studenter som vill utveckla växelverkan mellan universiteten, säger Samira Ellmer som studerar meteorologi vid Freie Universität Berlin i Tyskland.

Ellmer deltog i Una Europas årliga studentkongress i Helsingfors i november. I kongressen deltog 64 studenter från elva europeiska universitet.

Una Europa är en allians mellan elva europeiska universitet, bland dem Helsingfors universitet. Alliansen syftar till att medlemsuniversiteten ska förena sina styrkor och dela med sig till varandra av den bästa europeiska sakkunskapen inom olika vetenskapsområden. Till nätverket hör bland annat University of Edinburgh och Universität Zürich.

Una Europa syns både i studenternas och forskarnas vardag och i universitetens förvaltning. Nätverket organiserar till exempel gemensamma kurser och utbildningar för studenter, forskare och personal.

Dessutom strävar nätverket efter att sprida god praxis och sammanföra forskare över hela Europa. Med hjälp av de nätverk som Una Europa erbjuder kan forskare inom olika vetenskapsområden tillsammans ansöka om forskningsfinansiering, till exempel EU-finansiering eller Una Europas såddfinansiering. Såddfinansieringen riktar sig till forskare i början av sin karriär och syftar till att stödja ett långsiktigt samarbete mellan nätverkets universitet.

– Vi försöker vara ett gemensamt campus för elva universitet. Så klart kan vi inte ha verksamhet vid varje fakultet eller utbildningsprogram, men vi stärker banden mellan universiteten, säger Stinne Vognæs som är Una Europa-projektkoordinator vid Helsingfors universitet.

Lärdom om olika kulturer

Syftet med Una Europas studentkongress 2023 var att ge studenterna möjlighet att dela med sig av saker och historier som är viktiga för dem själva och lära sig av andras erfarenheter och genom workshoppar. I Helsingfors var ett av samtalsämnena studenternas syn på det europeiska högskolesamarbetet och vilka värderingar de delar. Utifrån diskussionen byggde de upp en gemensam berättelse om Una Europa som alla studenter i nätverket kan identifiera sig med.

Samira Ellmers favoritevenemang på kongressen var en workshop där studenterna besökte tidskriften Maailman Kuvalehtis redaktion och diskuterade vilka ämnen som ofta utelämnas i traditionella medier. Workshoppen hjälpte Ellmer förstå mångfalden inom Una Europa och ta hänsyn till studenternas olika bakgrund.

I andra workshoppar lärde sig studenterna till exempel att göra podcasts eller använda data i berättelser.

– Jag fick hela tiden nya tankar, inte bara genom workshopparna och det övriga officiella programmet utan också genom att diskutera med de andra studenterna. Jag lärde mig mycket om olika kulturer och det var fint, säger Ellmer om kongressen.

Gemensamma onlinekurser och evenemang

Vid sidan av studentkongressen anordnar Una Europa andra evenemang för studenterna vid sina medlemsuniversitet, på distans och ansikte mot ansikte. Den årliga sommarskolan behandlar utmaningar som gäller människors och miljöns välbefinnande, och workshoppar på distans gör det möjligt att bekanta sig med studenter från andra universitet.

Dessutom erbjuder alliansen studenterna onlinekurser som kan genomföras självständigt enligt studentens eget tidsschema. Helsingfors universitet medverkar i att anordna en mikromerit inom hållbarhet och en kurs i artificiell intelligens.

– Genom dessa verksamheter har våra studenter möjlighet att lära sig av de främsta experterna inom området även om de skulle vara på andra sidan Europa. Det är en fantastisk möjlighet, säger Vognæs.

För tillfället förbereder Una Europa bland annat en studiehelhet inom Europaforskning för kandidatstudenter, genom vilken studenterna får möjlighet att välja kurser bland utbudet vid alliansens övriga universitet.

Det går att delta i Una Europas verksamhet till exempel genom att delta i evenemang, prenumerera på nyhetsbrevet eller gå med i en Telegramgrupp där det informeras om aktuella frågor i nätverket.

Dessutom rekryterar Helsingfors universitet vanligtvis en gång per termin frivilliga studenter som till exempel ordnar evenemang och skriver inlägg i en blogg om Una Europas verksamhet.

– Den som vill gå med kan alltid kontakta mig. Det finns något att göra för alla, och varje student kan hitta sitt eget sätt att delta. Vissa studenter är verkligen aktiva medan andra deltar i enstaka evenemang, säger Vognæs.

Vad är Una Europa?
  • Una Europa är ett nätverk av elva europeiska forskningsuniversitet som grundades 2019.
  • Det är en del av EU-initiativet Europauniversitet som ska stärka samarbetet mellan universiteten. Initiativet omfattar 44 europeiska nätverk för högre utbildning.
  • Una Europa omfattar cirka 500 000 studenter.
  • Nätverket strävar efter att förena sina medlemsuniversitets styrkor inom både undervisning, forskning och universitetsförvaltning samt harmonisera tillvägagångssätt för att effektivisera samarbetet.
  • Una Europa erbjuder bland annat onlinekurser som kan genomföras av studenter från alla medlemsuniversitet. Dessutom ordnas evenemang för studenterna både på distans och ansikte mot ansikte, till exempel en årlig studentkongress och sommarskolor inom olika vetenskapsområden.
  • Läs mer: https://www.una-europa.eu/