Heldig samlar kompetens i digital humaniora

Heldig, Helsinki Centre for Digital Humanities, sammanför forskare i digital humaniora från olika vetenskapsgrenar och universitet, datavetare, omfattande material, forskningsinfrastrukturer och minnesorganisationer.

Målet är att skapa en internationell mötespunkt för forskning och undervisning i digital humaniora i huvudstadsregionen.

Heldig är ett nätverksprojekt för digital humaniora. Vi önskar alla som är intresserade av digital humaniora välkomna, Heldig är en öppen famn, säger professor Eero Hyvönen som utnämnts till direktör för Heldig.

De allt mer omfattande digitala materialen och hanteringen av dem erbjuder nya objekt för forskningen och utmanar forskarna att utveckla och utnyttja nya beräkningsmetoder. Det är också viktigt att forska i digitaliseringen som fenomen, både när det gäller att utveckla nya förfaranden och tillämpningar och att utvärdera effekterna av digitaliseringen.

Heldigs uppgifter berör såväl forskning, utbildning som samhälle.

– Heldig har som uppgift att erbjuda forskare och studenter metoder, verktyg, tjänster och utbildning samt att utveckla datainfrastrukturer och material som behövs inom digital humaniora. Vi främjar också utnyttjande av forskningsresultat i samhället, säger Hyvönen.

Vi hoppas att vi kan hitta lokaler för Heldig på Centrumcampus där forskarna, lärarna, studenterna och samarbetspartnerna kan träffas ansikte mot ansikte.

Många vetenskapsområden har redan länge använt digitala material, men ett bredare mångvetenskapligt samarbete kan ge upphov till nya, relevanta forskningsfrågor och material och metoder att lösa dem.

– Heldig är en del av universitetens profileringsprogram som finansieras av Finlands Akademi och ett av Helsingfors universitets spetsprojekt, berättar Arto Mustajoki, dekanus för Humanistiska fakulteten.

Heldigs direktör Eero Hyvönen och professorn i digital humaniora Mikko Tolonen diskuterar (på finska) Heldig och digital humaniora:

Digital Humanities -vetenskapstema

Helsingfors universitets vetenskapstema hösten 2016 är digital humaniora.

#HelsinkiDH
#Heldig