Forskarna vill höra om dina mardrömmar

Mardrömmarna en del av vårt kulturarv så konstigt som det kan låta, och därför undersöks de vid Helsingfors universitet inom projektet Nordliga mardrömmar. Projektet har för avsikt att ta reda på om det finns likheter eller olikheter mellan moderna mardrömmar och de onda drömmar som människorna hade för flera århundraden sedan.

Nästan alla har mardrömmar åtminstone periodvis. Ibland glömmer man dem, ibland stannar de kvar i minnet och skapar ångest. Mardrömmarna är inte bara individuella sömnupplevelser, utan de har en koppling till kulturen och samhället. Under medeltiden drömde människorna om demoner, under den nya tiden om häxor, men vad är det för saker och ting som hemsöker våra – moderna 2000-talsmänniskors – sinnen medan vi sover? Är det en hotbild om insjuknande eller förlust av jobbet eller en otrevlig chef eller ett minne av någon traumatisk upplevelse? Eller följer mardrömmen samma intrig som i den spännande thriller som man såg sent på kvällen innan man lade sig? Eller är det helt andra saker som dyker upp i dina mardrömmar?

Som bäst pågår en insamling av mardrömsupplevelser; den sista dagen att avge svar är den 15 april 2020. Insamlingen utförs av Finska Litteratursällskapets arkiv och Svenska Litteratursällskapets i Finland arkiv i samarbete med projektet Nordliga mardrömmar.

Man kan ge beskrivningar av mardrömmar via elektroniska formulär eller per epost eller brevledes till adressen:

Finska Litteratursällskapet, Arkivet, PB 259, 00171 Helsingfors (kuvertet ska märkas med ”Mardrömmar”).

Beskrivningarna kan skrivas på vilket språk som helst. Närmare upplysningar om insamlingen.