Finländska klassikerbiblioteket nu på nätet

Helsingfors universitet och Nationalbiblioteket digitaliserar skönlitterära klassiker. Redan nu finns 600 verk fritt tillgängliga på nätet – var du än befinner dig i världen.
 

Minna Canth, Aleksis Kivi och Juhani Aho – när man talar om finländska klassiker, kan man inte låta bli att nämna dessa tre författare. Nu kan man läsa deras och flera andra författarens verk på webbtjänsten Klassikerbiblioteket.

Klassikerbiblioteket är en ny webbtjänst som gör det möjligt för vem som helst att läsa och forska i finländska skönlitterära verk på ett enkelt sätt.

Bakom tjänsten står ett projekt lett av Jyrki Nummi, professor i inhemsk litteratur vid Helsingfors universitet. Biblioteket har uppförts i samarbete mellan Helsingfors universitet, Nationalbiblioteket och Helsingfors universitetsbibliotek.

Som ett resultat av projektet publicerades i januari digitalt ca 600 finsk- och svenskspråkiga skönlitterära och klassiska verk av sammanlagt 38 författare.

‒ Med hjälp av digitaliseringen tryggar vi gamla böcker fortbestånd samt gör dem tillgängliga för en bredare publik, säger Nummi.

Liknande digitala bibliotek finns till exempel i form av Litteraturbanken i Sverige och Bokselskap i Norge, men i Finland är Klassikerbiblioteket det första i sitt slag.

Rariteter tillgängliga för alla

Via Klassikerbiblioteket kommer man åt material som tidigare varit svårtillgängligt, vilket innebär en klar förbättring exempelvis för studenter och forskare i andra länder som undersöker och studerar Finlands språk och litteratur.

‒ Tidigare var du tvungen att gå till Nationalbiblioteket för att på ort och ställe läsa förstaupplagor från 1800-talet. Vår webbtjänst gör böckerna tillgängliga för alla i PDF-format, oberoende av var du befinner dig.

Med hjälp av digitaliseringen tryggar vi gamla böcker fortbestånd samt gör dem tillgängliga för en bredare publik.

Det finns en stor efterfrågan på finländska klassiker utomlands, bland annat eftersom det undervisas i finska och finsk kultur vid flera universitet runt om i världen.

Klassiker på finska och svenska

Just nu finns verk av ungefär 40 författare i Klassikerbiblioteket, men samlingen utvidgas hela tiden.

Som urvalskriterium för samlingen har man haft att de verk som ingår ska ha lästs av flera generationer och uppfattas som värdefulla.

‒ Samtidigt kan ett verk också ha litteraturhistorisk relevans. Trots att det inte längre läses aktivt.

Klassikerbiblioteket är en tvåspråkig tjänst och omfattar en gedigen samling av både finskspråkiga och svenskspråkiga böcker. Sökmotorn fungerar på finska, svenska och engelska.

Lagen om upphovsrätt begränsar

Klassikerbibliotekets samling består till största delen av gamla klassiker som lagen om upphovsrätt inte länge berör.

På längre sikt hoppas man få med också nyare böcker, men det förutsätter att man kan komma överens om saken med utgivarna.

För närvarande står årsboken Joutsen – Svanen som exempel på Klassikerbibliotekets nyare utgivning. I årsboken samlar man forskning som görs kring finländsk litteratur på olika håll i världen.

Eftersom materialet kan bearbetas för olika ändamål får t.ex. lärare i skolorna nya möjligheter vad gäller att skapa undervisnings- och övningsmaterial.

Precis som för Klassikerbiblioteket, är syftet med årsboken att den ska vara lättillgänglig för alla som är intresserade av forskning i finländsk litteratur, runtom i världen.

Nya möjligheter för lärare

Utöver böcker, innehåller Klassikerbiblioteket också forskningsdata, såsom bibliografier och en omfattande referensdatabas.

Alla Klassikerbibliotekets verk har sparats i sådan form att de kan kopieras, bearbetas och konverteras.

‒ Eftersom materialet kan bearbetas för olika ändamål får t.ex. lärare i skolorna nya möjligheter vad gäller att skapa undervisnings- och övningsmaterial.

Det är också möjligt att söka i materialet till exempel genom att skriva in ett citat ur en bok i sökfältet.

En virtuell forskningsmiljö under planering

I framtiden vill Nummis projektgrupp utveckla och förbättra Klassikerbiblioteket till en ännu mer omfattande tjänst.

Målet är att användarna i framtiden ska kunna skapa sig en virtuell studie- och forskningsmiljö, där de ska kunna studera böcker, tidskrifter och t.ex. bild- och ljudmaterial, samt utnyttja tekniska hjälpmedel, så som ordböcker, och forskningslitteratur.

Projektet Litteraturbanken