Arkeologiska utgrävningar i Enare

Frivilliga deltar i utgrävningarna av ett tyskt militärsjukhus från II världskriget

Under första veckan i augusti (1–5.8) pågår arkeologiska utgrävningar av ett minne från II världskriget i Enare. Föremål för undersökningarna är ruinerna efter ett tyskt militärsjukhus som förstördes i Lapplandskriget 1944. Utgrävningarna ordnas av Helsingfors och Uleåborgs universitets projekt Lapland’s Dark Heritage och Siida, finska samernas museum.

– Med projektet vill vi öka vår förståelse för olika kulturella värden och betydelser som är förknippade med materiella lämningar från tyskarnas militära närvaro. Vår mångvetenskapliga forskningsgrupp bedömer kulturarvet från II världskriget i Norra Finland i förhållande till bredare kontexten Lapplands historia, kultur och miljö, berättar projektets ledare, professor Vesa-Pekka Herva från Uleåborgs universitet.

Arkeologen Oula Seitsonen från Helsingfors universitet tillägger: Sjukhusområden från II världskriget har inte undersökts med arkeologiska metoder tidigare i Finland, och egentligen inte heller någon annanstans i Europa. Konfliktarkeologiska undersökningar har vanligen gällt platser som försvarsställningar, militärläger och fångläger. Vi känner till från intervjuer att man förutom tyska soldater också vårdade bybor från Enare i sjukhuset och området är en viktig del av det lokala kulturarvet. Ortsborna har alltid känt till platsen, men kulturminnesmyndigheterna har inte känt till den före 2015.

Utgrävningen är fullsatt. Följ med projektet och utgrävningarna på Twitter: @DarkLapland och projektets blogg.