Amelie och andra nya namn i almanackan

I almanackan för år 2015 kommer det att ingå tiotals nya namn. I den finska namnlängden intas 39 nya namn, i den finlandssvenska 57.

Helsingfors universitet ser numera över namnlängderna vart femte år. Revideringen för år 2015 har utarbetats av docent Minna Saarelma-Paukkala och professor emerita Marianne Blomqvist.

I almanackans finska namnlängd har revideraren den här gången tagit in namn som getts minst 500 barn som förstanamn under de 50 år som föregått revideringen, dvs. efter år 1965.

– Det namnförråd som nu granskats representerar således namn som bärs eller burits av finländare yngre än 50 år. De äldre generationernas namn har beaktats i tidigare revideringar, så de är också fortfarande med i kalendern, påpekar Minna Saarelma-Paukkala.

Namnets frekvens är likväl inte den enda förutsättningen för att ett namn ska få plats i namnlängden.

– Bland de namn som klarat frekvensgränsen men som ändå inte tas med, är de sammansatta namnen. Också många namn av främmande ursprung, såsom Fanny och Alex, som ingår i den finlandssvenska almanackan, utelämnades ur den finska. Däremot bereder man plats för namn som är klart finska till sin karaktär, berättar Saarelma-Paukkala.

För att ett namn ska få plats i den finlandssvenska almanackan krävs nu minst 50 namnbärare.

– Av namn som skrivs olika men uttalas lika har av utrymmesskäl endast en variant tagits med. Så står Kristina för Christina och Wilma för Vilma, säger Marianne Blomqvist.

Sisu placeras på den finska kulturens dag, Svea på Svenska dagen

För den finska namnlängden har 39 namn godkänts. Av dem är 22 kvinnonamn och 17 mansnamn. Flertalet har aldrig tidigare förekommit i almanackan. Bland dem finns t.ex. Aava som kommer att dela dag med Aija på den 25.3 och Taika med Taru på den 7.3. För Sisus del föll sig den 28.2 naturlig i och med att det är Kalevaladagen, den finska kulturens dag.

Många av de nya namnen är finska anpassningar till gamla kalendernamn, såsom Annu till Anna, Juuli till Julian och Peetu till Pietari. Internationella namn representerar i sin tur Melissa, Stella och Vanessa samt Hugo, Noel och Robin.

I den finska almanackan återfår Hugo, Kasper, Okko, Paulus och Tiitus sina forna dagar. Namnen Isabella, Nanna, Stella och Vanessa samt Hugo, Kasper och Robin placeras dessutom in på de dagar som de redan har i den finlandssvenska utgåvan.

Vid revideringen av namnlängden 2010 ströks ur den finlandssvenska almanackan namnet Gustav Adolf på den 6.11, Svenska dagen – liksom Kustaa Aadolf i den finska utgåvan. Orsaken härtill var, att namnen Gustav och Adolf respektive Kustaa och Aadolf hade vart för sig egna namnsdagar: Gustav och Kustaa på den 6.6 och Adolf och Aadolf på den 23.6. Därmed kom Svenska dagen att för fem år framöver vara utan namnsdagsnamn. Men nu får den 6.11 i den finlandssvenska almanackan ett nytt namn. Det blir Svea.

Den finska almanackan beredde däremot på den 6.11 plats för ett nytt namn, Mimosa.

Bland nyheterna i den finlandssvenska almanackan finns många internationella namn, t.ex. kvinnonamnen Amelie, Bianca, Cassandra, Michelle och Nicole och mansnamnen Eddie, Elliot, Jimmy, Ken, Marco och Milton. Skandinaviska namnformer är i sin tur Kalle, Lasse, Mette och Viggo.

I den finlandssvenska almanackan stryks ett namn, Mili, och åtta namn byter dag.

De nya namnen i almanackan 2015

De finska flickornas namn (22): Aava, Annu, Enna, Iisa, Isabella, Isla, Janni, Juuli, Kiira, Melissa, Mimosa, Mirella, Nanna, Nadja, Nita, Pipsa, Saaga, Sarita, Seela, Stella, Taika, Vanessa

De finska pojkarnas namn (17): Eemi, Hugo, Jooa, Joose, Kasper, Kimi, Luka, Milo, Nooa, Noel, Okko, Paulus, Peetu, Robin, Sasu, Sisu, Tiitus

De finlandssvenska flickornas namn (35): Alicia, Amelie, Ann, Belinda, Bianca, Cassandra, Elina, Evelina, Ira, Isabel, Janica, Jasmine, Jenna, Jill, Josefin, Kira, Krista, Lenita, Lilja, Liv, Livia, Melina, Melinda, Melissa, Mette, Michelle, Milla, Mira, Miranda, Molly, Nadja, Nea, Nelly, Nicole, Simone

De finlandssvenska pojkarnas namn (22): Amos, Eddie, Elliot, Ian, Janne, Jean, Jeremias, Jerry, Jesse, Jimmy, Kalle, Ken, Lasse, Marco, Maximilian, Melvin, Milton, Nico, Noel, Viggo, Ville, Wilmer

Fr.o.m. 22.8 säljs Universitetets namnsdagsalmanacka 2014 i Unigrafias nätbutik.