Ukrainsk forskare flydde kriget till avdelningen för kemi i Gumtäkt

Ukrainska Yuliia Bardadym, doktor i kemiteknik, anlände till Finland i slutet av mars. Hon arbetar i laboratoriet för polymerkemi på avdelningen för kemi i Gumtäkt, med hjälp av Finska Vetenskaps-Societetens stipendium.

Stipendium av Finska Vetenskaps-Societeten

Heikki Tenhu, professor i polymerkemi, agerade snabbt när Finska Vetenskaps-Societeten i mars utlyste stipendier för att bjuda in ukrainska forskare till Finland. Han var bland de första som lämnade in sin ansökan och en lämplig kandidat hittades snabbt via en forskare på avdelningen och genom företagskontakter. Redan ett par veckor senare flög doktor Yuliia Bardadym, som arbetade vid Ukrainska vetenskapsakademins institut för makromolekylär kemi i Kiev, via Warszawa till Helsingfors. Stipendiet täcker rese- och levnadskostnaderna för sex månader.

Tack vare EU:s gemensamma linjedragning är det enkelt för ukrainska medborgare att få arbetstillstånd i Finland. För att underlätta deras vardag har man gjort det möjligt att resa med ukrainskt pass i Helsingfors kollektivtrafik. Bardadym fick hyra en studentbostad, och det nya livet börjar så småningom ta form. Hon håller kontakten med människor i hemlandet via internet, och även med ukrainska forskare som befinner sig på olika håll i Europa.

– Att få ett identitetskort som behövs för att öppna ett bankkonto tar dock lite längre tid, berättar Bardadym.

Bardadyms utbildning och kompetens inom polymerkompositer kom väl till pass för den pågående forskningen vid Helsingfors universitet. Hon har inlett sitt arbete med att karaktärisera material och bekanta sig med laboratoriets analysutrustning. Bardadym, som har akvarellmålning som hobby, har redan besökt Porthanias ritsal och universitetets konstklubb.

Ovissa framtidsplaner

Vetenskaps-Societetens stipendium är en bra början, men Tenhu och Bardadym funderar redan på fortsättningen, eftersom kriget i Ukraina fortgår alltjämt.  

– Det kan vara möjligt att få finansiering eller ett arbete i Finland eller på annat håll i Europa.  Arbetserfarenhet från Finland gör det lättare att få jobb i Västeuropa, framhåller Tenhu.

Bardadym hade visserligen redan tidigare haft för avsikt att skaffa sig internationell arbetserfarenhet, men den plötsliga avresan från Kiev kom ändå som en överraskning.

Stipendier till ukrainska forskare

Finska Vetenskaps-Societeten hade i slutet av mars delat ut cirka 100 000 euro i stipendier till åtta ukrainska forskare för vetenskaplig forskning i Finland. Tre av dem har kommit till Helsingfors universitet. Stipendierna har beviljats forskare som tvingats fly landet eller som inte kan återvända på grund av kriget.

Finska Vetenskaps-Societetens stipendieprogram för Ukraina fortsätter och stipendier kan sökas fortlöpande utan tidsfrist.