Laulu-Miehet donerade till Helsingfors universitets Ukrainainsamling

Laulu-Miehet donerade intäkterna från sin vårkonsert till Helsingfors universitets Ukrainainsamling. Den akademiska manskören ville hjälpa krigsdrabbade och de ukrainska studenter och forskare som kommit till Helsingfors universitet. Det här var första gången kören donerade intäkterna från en konsert till välgörenhet.

Helsingfors universitet startade Ukrainainsamlingen i mars 2022 för att stödja studenter och forskare som flyr från Ukraina. Redan nu har över 100 donatorer stött insamlingen med över 14 000 euro. Med pengarna stöder man ukrainska studenter och forskare som kommit till Helsingfors universitet.  

En av Ukrainainsamlingens donatorer är kören Laulu-Miehet från Helsingfors, som består av drygt 50 sångare i åldern 35–70. Många i kören har tidigare sjungit i Ylioppliaskunnan Laulajat och sedan flyttat över till Laulu-Miehet. 

- Idén att vara med och hjälpa uppstod redan i början av kriget, och vi funderade på hur vi som kör skulle kunna göra det på ett lämpligt sätt”, berättar Veli-Pekka Talvela, ordförande för Laulu-Miehet och alumn från Helsingfors universitet.  

- Helsingfors universitets Ukrainainsamling kändes som ett naturligt sätt att bidra, så vi bestämde oss för att donera intäkterna från vår vårkonsert till förmån för ukrainska studenter och forskare.”

Körens dirigent Matti Hyökki formade vårkonsertens program i enlighet med Ukrainatemat: tillställningen började med den ukrainska nationalsången, under vilken publiken reste sig upp för att hedra Ukraina. Repertoaren varierade mellan fosterländska sånger och sprudlande valborgssånger. I huvudrollen var ändå Erik Fordell, vars kompositioner uruppfördes under konserten. 

Tack vare Laulu-Miehet och andra donatorer har universitetet haft möjligheten att stödja 19 studenter från Ukraina som nu genomför fristående studier vid Helsingfors universitet. Det behövs ändå stöd också i fortsättningen, eftersom fler studenter anlänt till Finland. Även du kan bidra med en donation till Ukrainainsamlingen.

En modig föregångare 

Laulu-Miehet grundades 1914, av praktiska behov, eftersom landets ledande manskör Ylioppilaskunnan Laulajat då var en kör för unga studenter. Äldre sångare som hade avslutat sina studier blev utanför Helsingfors manskörsverksamhet.  

Laulu-Miehets verksamhet har ända från början varit djärv och banbrytande på det finländska manskörsfältet.  

-Vi har många bortglömda manskörstonsättare i vårt land och vi vill lyfta fram dem och deras okända verk. Vi spelade just in hela Erkki Melartins produktion för manskörer och nu arbetar vi med Erik Fordells sånger.

- Vårt mål är att precisera och diversifiera bilden av de finländska körkompositionernas kvalitet och kvantitet. Vi ser det här som ett uppdrag för vårt lands kulturliv”, konstaterar körens dirigent Matti Hyökki. 

Laulu-Miehet uppträder aktivt också på privatföreställningar och spelar in musik ungefär vartannat år. Tanken är att lyfta fram också mindre kända körtonsättare.  

Bekanta dig med Laulu-Miehet och deras meriterande historia. 

 

Make a donation to Ukraine Appeal

By donating to the Ukraine Appeal you can help us to provide grants to students and researchers who have fled Ukraine and wish to continue with studies and research at the University of Helsinki.