Utrikesministeriet och Helsingfors universitet samarbetar för att stärka rättsstatsarbetet i utvecklingsländer

Finland stärker sina insatser för rättstatsarbetet i utvecklingsländer. Att stödja demokratin och rättsstatens principer är ett centralt mål i Finlands regeringsprogram och utvecklingspolitik. Under de senaste åren har rättsstatsutvecklingen försvagats betydligt på olika håll i världen. Den utsätts för allvarliga hot, som ytterligare förstärkts av coronapandemin. Insatserna för att främja och stärka rättsstatens principer blir allt viktigare.

Måndagen den 8 mars 2021 undertecknade utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och rektorn för Helsingfors universitet Sari Lindblom ett samarbetsavtal för att grunda Rättsstatscentrum i anslutning till Helsingfors universitet.

”Finland är en stark rättsstat, vår kompetens har en stor efterfrågan i världen och vi vill bidra med lösningar. Främjandet av rättsstatens principer och demokratin är också en central del av vår utrikespolitik, säkerhetspolitik och utvecklingspolitik. Rättsstatscentrum, som grundas i dag tillsammans med Helsingfors universitet, kommer att vara ett värdefullt nätverk i hemlandet och samtidigt en viktig plattform för att föra ut budskapet om Finlands starka sidor till utlandet”, konstaterar minister Skinnari.

Rättsstatscentrum ska stödja utvecklingsländer i att bygga upp och stärka rättsstatens grunder, att utveckla rättsstatsinstitutionernas kapacitet och stärka lagstiftningen genom att erbjuda sakkunskap, utbildning och annat stöd. Verksamheten finansieras med medel för utvecklingssamarbete. Rättsstatscentrum samlar finländska experter på rättsstatsområdet och stöder deras nätverkande.

”Som en del av Helsingfors universitet främjar Rättsstatscentrum också forskning och undervisning om rättsstatsfrågor för utvecklingsländernas behov. Helsingfors universitet vill bidra till arbetet för världens bästa med vetenskapens kraft, och Rättsstatscentrum stöder detta mål på bästa sätt”, säger rektor Lindblom.

Ytterligare information

Utrikesministeriet

  • Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729
  • Laura Torvinen, ledande sakkunnig, tfn +358 295 350 771
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Helsingfors universitet