Universitetet lovar mer förnybar energi

Solenergi, fliskraftverk, måttfullhet och cykling… Universitetet publicerade sina målsättningar för en ekologisk och socialt hållbar utveckling under den europeiska veckan för hållbar utveckling.

Helsingfors universitet deltar i den europeiska temaveckan för hållbar utveckling 30.5–5.6. Universitetets målsättningar är en del av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, En målbild för Finland 2050.

Universitet lovar bl.a. att minska sin energi- och vattenförbrukning samt att ta vara på möjligheter att producera förnybar energi.

– I samband med alla renoverings- och nybyggnadsprojekt utreds möjligheterna att producera förnybar energi i byggnaden eller i dess närhet, säger fastighetsdirektör Teppo Salmikivi.

Plats för 500 solpaneler

Redan i år tas solpaneler i bruk på två ställen vid universitet: i ett hus på Alexandersgatan 7 och i infocentret Korona i Vik. På infocentrets tak installeras 500 solpaneler i sommar, vilket gör Koronas solenergisystem till ett av de tio största i Finland. Solenergin matas in i Viks interna nät.

– Vi förbinder oss till att universitetet år 2025 har minst tio system som producerar förnybar energi, säger biträdande direktör Aimo Hämäläinen.

Vid univeristetet är Lammi biologiska station pionjär med sitt flisverk.

Andra goda exempel på förnuftigare energiförbrukning finns i Vik där man tar tillvara värmen som uppstår i maskinrummet och på centrumcampus där många byggnader får fjärrkyla utvunnen ur spillenergi.

Ekologiska fotavtrycket under lupp

För universitetets byggnads- och renoveringsprojekt börjar man fastställa livscykelmätare för koldioxid, inomhusluftklass och energiförbrukning. Huset på Alexandersgatan 7, som renoveras som bäst, är föregångare. 

– Vi kommer att se över hur utrymmena används och uppmuntra användarna och servicepersonalen till energisnålarare vanor.

I den egna energiproduktionen slutar universitetet att använda fossila bränslen, så oljepannorna vid de biologiska stationerna tas ur bruk.

Med spåra och cykel till jobbet

Universitetet genomför också åtgärder som gör det lättare att på individnivå göra hållbara val i vardagen. Bland annat vill man förbättra förutsättningarna att cykla till arbetet och ett första steg i detta är att skapa bättre cykelparkeringar på campus.

Det yttersta målet bakom universitetets åtgärdsprogram är ett koldioxidneutralt samhälle, slår Hämäläinen fast.

Den sociala hållbarheten vill universitetet främja bl.a. genom att utveckla doktorandutbildningen så att doktorernas kunnande i allt högre grad kommer samhället till nytta. Arbetslivskompetens blir en viktig del av forskarskolorna samtidigt, men det väsentligaste kommer att vara att få näringslivet och det övriga samhället att inse doktorernas potential.

Helsingfors universitets målsättningar (på finska)