Östersjöforskare inleder samarbete med Hangö Hamn

Tvärminne zoologiska station får stöd av Hangö Hamn i sitt arbete med att ta fram ny forskningsinformation om Hangöregionens havsområden.

Hangö Hamn Ab stöder Östersjöforskningen med en donation till Helsingfors universitets Östersjöfond. Med hjälp av donationen kan universitetets marina station i Hangö bl.a. utveckla nya, automatiska mätinstrument som behövs för att analysera förändringarna i havet och de bakomliggande processerna.

– Med hjälp av Hangö Hamns donation kan vi ta fram ny forskningsinformation som behövs för att minimera negativa effekter på regionens känsliga havs- och kustmiljö, säger forskningsstationens chef Marko Reinikainen.

Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet är Östersjöns äldsta forskningsstation och har tillgång till sekellånga, fortlöpande mätserier från havsregionen kring det gamla industriområdet i Koverhar, var Hangö Hamn Ab utvecklar sin hamnverksamhet.

– Forskningsstationen är granne med det område i Koverhar som Hangö Hamn utvecklar som bäst. Att följa upp verksamheten i så omedelbar närhet av en marin station är ganska unikt, säger Marko Reinikainen.

Samarbetet ska också fungera som exempel på hur hamnindustrin och andra aktörer som utvecklar marin infrastruktur kan samarbeta med forskare för att gynna en hållbar utveckling i sin verksamhet.

– För oss innebär samarbetet möjligheten att få ny kunskap om den marina miljön och hur byggandet och användningen av marina miljöer påverkar vår närmiljö. Kunskapen kan användas vid utvecklingen av sjöfarten i vår region, i Finland och förhoppningsvis hela Östersjön, säger Hangö Hamns verkställande direktör Anders Ahlvik.

För mera information:

Marko Reinikainen: 0400-490674, marko.j.reinikainen@helsinki.fi, Tvärminne zoologiska station
Nina Häggroth: 010-2355012, nina.haggroth@portofhanko.fi, Hangö Hamn Ab