Olika aktörer finner ingen gemensam linje i Lapplands miljötvister – hur får Lapplands natur användas och beskyddas, och av vem?

I en studie vid Helsingfors universitet konstateras det att miljötvisterna i Lappland och hanteringen av dem karakteriseras av aktörernas mångfald och bristande samstämmighet. I hanteringen av naturanvändningen och miljötvisterna skulle man ha nytta av ett kulturkänsligt tillvägagångssätt.