Nottbecks stiftelse ger betydande understöd till Östersjöforskningen

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse ger ett fortsatt omfattande stöd till Helsingfors universitets Östersjöforskning vid Tvärminne zoologiska station. Representanterna för Nottbecks stiftelse undertecknade ett nytt samarbetsavtal med Helsingfors universitet 21.9.2016. Avtalet innehåller bl.a. en fortsättning på den nuvarande professuren och ett understöd för den nya s.k. tenure track-professuren i fem år.

– Helsingfors universitet och Nottbecks stiftelse vill tillsammans främja utvecklingen av Tvärminne zoologiska station till ett nationellt och internationellt ledande kompetenscenter för Östersjöns ekologi och en lockande omgivning för forskning och lärande, säger rektor Jukka Kola.

– Professuren för Östersjöforskning har varit av central betydelse för verksamheten i Tvärminne och professor Alf Norkko har lyckats utveckla verksamheten enormt. Därför vill både Nottbecks stiftelse och Helsingfors universitet fortsätta samarbetet och den gemensamma finansieringen av professuren. Från början av 2017 är finansiärerna stiftelsen och universitetet, säger dekanus Jari Niemelä vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten.

Understödet från Nottbecks stiftelse riktas främst till forskning i Östersjöns biodiversitet, biogeokemi och långsiktiga förändringar i förhållande till övergödning och klimatförändringen. En viktig del av forskningen utgörs av modeller för och helhetsbilden av Östersjöns ekosystem, som grundar sig på data från långa tidsserier som kombinerar näringsnätverkens struktur och verksamhet.

– Den starka utvecklingen av forskningen i Tvärminne har visat att vi har händerna fulla och behöver hjälp. Dessutom vill Nottbecks stiftelse utveckla ett allt mer strategiskt och koordinerat samarbete med Helsingfors universitet. Det här är orsakerna till att stiftelsen har beslutat att finansiera professuren i Tvärminne och dessutom en ny tenure track-professur för de första fem åren, säger stiftelsens ordförande Georg Ehrnrooth.

Den nya tenure track-professorn ska utöver forskning och samverkan med samhället utveckla undervisningen i anknytning till Östersjön i samarbete med forskarna och lärarna i Vik.På fotot: från vänster dekanus Jari Niemelä, rektor Jukka Kola, bergsråd och stiftelsens ordförande Georg Ehrnrooth, forvaltningsdirektör Esa Hämäläinen och stiftelsens vice-ordförande Henrik Mattson.

Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse grundades år 1970. Stiftelsen understöder i synnerhet sådan forskning vid Tvärminne zoologiska station som främjar förståelsen av komplexa havsekosystem och deras funktion och struktur. För att uppnå detta har HU och WANS år 2001 undertecknat ett avtal för grundandet av en professur i Östersjöforskning vid Tvärminne zoologiska station, som finansieras av stiftelsen. Sedan år 2008 har professuren finansierats av Nottbecks stiftelse, Finlands miljöcentral (SYKE) och Helsingfors universitet.

 

Ytterligare information:

Dekanus Jari Niemelä jari.niemelä@helsinki.fi

Stiftelsens ordförande Georg Ehrnrooth georg.ehrnrooth@kolumbus.fi

Länkar:Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse www.nottbeck.org/

Tvärminne zoologiska station: saari-web.it.helsinki.fi/