Maskuppföljning lyfter fram småkrypen

Ett maskprojekt undersöker daggmaskens utbredning i Finland och hur klimatförändringen påverkar utbredningen. Projektet som har fått hjälp av cirka hundra skolor har varit en succé. Titta på videon och dyk ner på gräsrotsnivå!

Var trivs maskarna? Hur har växthuseffekten påverkat maskarnas utbredning och beteende och hur kommer den att påverka dem i framtiden? Det är frågor som maskuppföljningsteamet vid Helsingfors universitets biovetenskapliga institution vill ha svar på.

De har värvat ett hundratal skolor runt om i Finland att hjälpa dem, ända från Kittilä och Muonio. Eleverna har ivrigt greppat spadarna och mobiltelefonerna och Biovetenskapliga institutionen har fått massvis med positiv respons.

Hälsningar från marken

Man tänker kanske inte alltid på att också daggmaskarna spelar en viktig roll i ekosystemen och näringskretsloppen. De minsta glöms ofta bort. Men daggmaskarna påverkar på ett avgörande sätt växternas tillväxt, hur vattnet sugs in i marken och mängden kol som binds i marken.

Istiden tog kål på maskarna i vår jordmån för cirka 12 000 år sedan, men de har så småningom erövrat hela Finland igen. Eller har de det? Människan har underlättat maskarnas spridning, men vi har också haft en negativ effekt på daggmaskarnas livsmiljö.

Vi fick äran att delta i provtagningarna i Campus Vik tillsammans med Mar Cabeza, Justus Mutanen och Aku Korhonen. Abhilash Nair visade oss runt i laboratoriet.

Om någon blev orolig för maskarna kan vi meddela att inga maskar kommer till skada och de släpps ut i naturen igen efter provtagningen.

matoseuranta.it.helsinki.fi