Lammi biologiska station får samfinansierad professur i miljöforskning

Professuren finansieras gemensamt av Tavastehus stad, Tavastlands förbund, stiftelsen Vanajavesisäätiö och Helsingfors universitet. Till professorns uppgifter hör att forska särskilt i vattenmiljön, utveckla forskningsverksamheten vid Lammi biologiska station och främja möjligheterna till samarbete med landskapets andra aktörer.

Tavastehus stad, Tavastlands förbund, stiftelsen Vanajavesisäätiö och Helsingfors universitet undertecknade den 25 oktober ett finansieringsavtal för en professur i miljöforskning som är placerad vid Lammi biologiska station. Professuren är femårig med början den 1 augusti 2019. Professuren grundades ursprungligen 2004, och hittills har finansieringsavtalet förnyats två gånger, 2008 och 2014.

Professorn i miljöforskning har som särskild uppgift att bedriva miljöforskning som gäller vattenmiljön. Hen ska även utveckla stationens forskningsverksamhet och handleda examensarbeten. Tillsammans med Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet utvecklar och genomför professorn undervisning som riktar sig till fakultetens studenter.

Till uppgifterna hör också att främja möjligheterna att utveckla landskapet Egentliga Tavastland till ett kompetens- och innovationskluster inom hållbar utveckling, naturresursområdet och bioekonomi i samarbete med myndigheter och andra forsknings- och utbildningsorganisationer i regionen. Professorn deltar också i centret Vanajavesikeskus verksamhet.

Professuren är knuten till Institutet för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) vid Helsingfors universitet.