Klimatuniversitets kurser kör igång mellan 18 universitet

Nätverket Klimatuniversitetet (Climate University) som koordineras av Helsingfors universitet har slutit samarbetsavtal för undervisning mellan 18 olika universitet. I och med de nya avtalen kommer de flesta universitetsstudenter i Finland att ha tillgång till nätverkets kurser om klimat- och hållbarhetsteman.

De första klimatuniversitetskurserna som är öppna för alla studerande vid samarbetsuniversiteten kommer att starta i januari 2022, och registreringen för dem är öppen nu. Sakkunniga vid de olika högskolorna har planerat innehållet i kurserna i samarbete med varandra. INAR, Centret för atmosfärvetenskaper vid Helsingfors universitet, står som administrerande organisation för nätverket. 

– Klimatet är ett invecklat system och klimatförändringen berör oss alla. Därför är det väsentligt att höja medvetenhet om och insikt i den. Climate University är ett mycket gott verktyg och en bra helhet för detta, säger INAR:s direktör, akademiprofessor Markku Kulmala

De första kurserna inom Klimatuniversitetet är:

  • Leadership for sustainable change (Helsingfors universitet har huvudansvar)
  • SystemsChange.now (Aalto-universitetet)
  • ClimateComms.now / Ilmastoviestintä.nyt (Oulun yliopisto)

Kursmaterialen är öppna för alla, men för att kunna få studiepoäng för kurserna måste man vara inskriven vid något av samarbetsuniversiteten eller i öppna universitetet. Kurserna fungerar huvudsakligen på webben, men utöver distansuppgifter erbjuder de ansvariga lärarna också undervisning i realtid och betygsätter studieprestationerna.

Kurserna vid Klimatuniversitetet passar studerande, lärare och dem som redan är i arbetslivet, som är intresserade av klimatförändrings- och hållbarhetsteman. Kurserna hålls till största del på engelska, men översättningar till svenska och finska är under arbete.

Förutom Helsingfors universitet deltar Aalto-universitetet, Haaga-Helia ammattakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapplands universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Uleåborgs universitet, Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Tammerfors universitet, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo universitet samt Vasa universitet. 

Den akademiska rektorn för Östra Finlands universitet Tapio Määttä har för sin del agerat för att etablera nätverkets funktioner och åstadkomma samarbetsavtal. Han anser att nätverkets verksamhetsprincip är föredömlig.

 

– Studierna som produceras i de olika högskolorna finns brett tillgängliga för alla studeranden vid högskolorna inom nätverket.  Nätverket har också inspirerat lärarna till att utveckla gemensamma studieavsnitt, säger Määttä.

– Det är mycket bra att de flesta finländska universitet och yrkeshögskolor är med i nätverket. Det ger en god grund för att bli en global påverkare, tillägger Kulmala.

Klimatuniversitetet (Climate University) är ett nätverk med finländska högskolor. Nätverket erbjuder hållbarhets- och klimatkurser som producerats i samarbete mellan 18 högskolor på en och samma webbsida

Kontakt:

Universitetslektor Laura Riuttanen, 

+358 50 415 4746

laura.riuttanen@helsinki.fi