Isbjörnar fanns ännu i slutet av förra istiden vid Skandinaviens kuster

Fossilfynd avslöjar att isbjörnarna under den senaste istiden, för endast mellan 15 000 och 11 000 år sedan, bredde ut sig längs Danmarks, Sveriges, Norges och Islands kuster.

Isbjörnen (Ursus maritimus) är en toppkonsument i det arktiska området som till stor del är beroende av havsis. Istäcket i de arktiska haven väntas försvinna under de närmaste decennierna, och det här förväntas leda till en dramatisk minskning av artens globala utbredning och population.

Professor Heikki Seppä vid Helsingfors universitets avdelning för geovetenskaper och geografi har tillsammans med en grupp internationella forskare publicerat ny information om förändringarna i isbjörnens utbredning.

– Isbjörnens framtid kan förutsägas genom att undersöka det förflutna. Vi kombinerade uppgifterna från fossilregistret med modeller av klimat- och havsisförhållandena, berättar Heikki Seppä.

Isbjörnarna överlevde holocens varma period

Enligt undersökningen har isbjörnar överlevt också varma tidsperioder, men variationen i artens utbredning har berott på arktiska temperaturer och havsisarna.

– Från tidsperioden för 8 000–6 000 år sedan, som var den varmaste perioden under holocen, har inga fossiler av isbjörnar hittats. Men fossiler har hittats från tidsperioderna 9 000–8 000 och 6 000–5 000 år sedan. Det här tyder på att arten under den här perioden troligen överlevde i kalla skyddade områden i närheten av Östsibiriska havet, norra Grönlands och Kanadas kuster, säger Seppä.

Enligt tidigare undersökningar var temperaturerna under den varmaste delen av holocen (Holocens termiska maximum, HTM), som inträffade för omkring 9 000–5 000 år sedan, mellan 1,5 och 2,5 °C högre vid höga breddgrader och den arktiska havsisens yta sannolikt mindre än i dag (eller i slutet av 1900-talet).

– Den studie som nu publicerats hjälper till att dra slutsatser om överlevnadsstrategier för viktiga arktiska däggdjur under klimatförhållanden som är varmare än de nuvarande, säger Seppä.

Ursprunglig artikel:

Polar bear's range dynamics and survival in the Holocene, Heikki Seppä, Marit-Solveig Seidenkrantz, Beth Caissie, Marc Macias Fauria, Quaternary Science Reviews, 1 October 2023, Elsevier https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379123003256

Kontaktuppgifter: