Helsingfors universitet utvecklar specialistutbildning för klimatsakkunniga tillsammans med andra högskolor

Centret för atmosfärvetenskaper, INAR, vid Helsingfors universitet grundar en specialistutbildning för klimatsakkunniga tillsammans med andra universitet med naturvetenskaplig utbildning. Utbildningen sammanför spetskunskap inom klimatvetenskap samt företag och aktörer inom den offentliga sektorn.

Den nya specialistutbildningen för klimatexperter kommer som ett svar på ett växande behov av klimatkunskap inom olika sektorer. Den kompletterade klimatlagen och Finlands målsättning att vara kolneutralt år 2035 kräver snabba åtgärder inom olika organisationer. Det förutsätter att man har nya, djupgående insikter inom olika arbetsfält för att kunna förstå klimatverkningar, ta naturens mångfald i beaktande och övergå till en cirkulär ekonomi.

”Tanken om utbildningen uppstod då jag observerade att de som vet mest om klimatet inte såg sig själv som sakkunniga. Det finns ett stort behov för utbildningen och det är bra att det nu görs på en stadig akademisk grund”, säger Markku Kulmala, professor i atmosfärvetenskaper vid Helsingfors universitet och en av utvecklarna av klimatutbildningen.

Samarbetet inbegriper alla finländska högskolor med naturvetenskapliga utbildningslinjer: Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Även Climate Leadership Coalition (CLC) har deltagit i planeringen. Teknologiindustrin samt Undervisnings- och kulturministeriet finansierar förberedelserna för specialistutbildningen.

”Affärsverksamheten möts av krav på att stärka finska företags internationella konkurrenskraft och att ta tag i möjligheterna med grön tillväxt. Den nya specialistutbildningen för klimatsakkunniga möter det växande behovet av klimatexpertis, både inom företag och i städer och kommuner”, säger VD Tuuli Kaskinen från CLC.

”Tack vare utbildningen kommer fenomenen och effekterna av klimatförändringen, samt risker och möjligheter, att klarna för sakkunniga inom olika fält och organisationer.”

Klimatförändringen, bekämpningen av den och anpassningen till dess effekter berör alla verksamhetsfält. Också bevarandet av den internationella konkurrenskraften, den gröna tillväxten, samt investerings- och finansieringsmiljön ställer sina krav på affärsverksamhetens hållbarhet.

Utexaminerade klimatexperter kan agera som ledande sakkunniga inom sitt eget fält

En person som har slutfört specialistutbildningen för klimatsakkunniga är kvalificerad att arbeta inom krävande uppgifter som klimatexpert i olika sektorer.

Till de mångvetenskapliga studierna hör t.ex. studier om klimatförändringen och hur den kan behärskas, centrala metoder och direktiv för klimatåtgärder, samt olika infallsvinklar enligt bransch. Syftet är att främja forskningsbaserade klimatstrategier inom olika organisationer. Till slut skapar deltagarna ett slutarbete som är relevant för den egna organisationens klimatarbete.

”Specialistutbildningen ger de studerande djupare kunskaper för klimatarbete, med hänsyn till deras tidigare utbildning och arbetserfarenhet. Ett exempel på detta är transparensen inom beslutsfattning, att förverkliga en rättvis övergång då vi behöver kompromisser inom frågor om investeringar, teknologi och välmående. De utbildade kommer att kunna arbeta som ledande experter inom samfund och nätverk”, säger professor Hilppa Gregow från Meteorologiska Institutet.

Anmälningen till utbildningen startar i slutet av år 2023 och själva utbildningen startar i början av 2024. Priset på utbildningen är 7200 eur / 60 sp.

Välkommen till ett frukostmöte i Helsingfors den 22 augusti kl. 8.30-10.00 för att höra mera. Man kan också delta i evenemanget på distans – deltagarlänken skickas till dem som anmält sig.

Mera information

Mira Hulkkonen, mira.hulkkonen@fmi.fi, 0503021245

Laura Riuttanen, laura.riuttanen@helsinki.fi, 0504154746