Helsingfors universitet stöder miljöministeriets förslag om att grunda världens första vetenskapsnationalpark i Evois i Tavastehus 

Naturens mångfald är ett livsvillkor för vår planet. I Evois i Tavastehus finns en för södra Finland sällsynt omfattande helhet av gamla skogar med betydande naturskyddsvärde. Helsingfors universitet stöder det unika vetenskapsnationalparksprojektet, som offentliggjordes av miljöministeriet 17.11.2020.