Helsingfors universitet med i Climate Alliance, ett nytt nätverk för klimatforskning

Det internationella nätverket Climate Alliance har som mål att förbättra genomslaget av universitetens kommunikation om klimatforskning och därigenom stävja klimatförändringen.

Helsingfors universitet har fått en inbjudan att gå med i nätverket Climate Alliance som grundades i början av april. Nätverkets syfte är att genom samarbete finna de mest inflytelserika sätten att förmedla forskningsbaserad kunskap om klimatförändringen.

Nätverkets 40 medlemmar är bland de främsta universiteten i världen inom klimatforskning. Climate Alliance leds av University of New South Wales (UNSW) i Sydney. Nätverkets styrka ligger i en mångvetenskaplig approach: det kombinerar klimatforskning med forskning i klimatförändringens effekter och anpassning till klimatförändringen. Climate Alliance ämnar också samarbeta med beslutsfattare, utbildare och ledare inom affärslivet för att främja klimatåtgärder.

Nätverkets grund ligger i medvetenheten om universitetens viktiga roll i att bekämpa klimatförändringen och hitta lösningar för att stävja den.

– Climate Alliance kommer att kämpa i främsta linjen och aktivt ta del i den globala diskussionen om klimatförändringen, säger professor Ian Jacobs, rektor och vicekansler för UNSW Sydney.

– Finland går i täten för klimatforskningen och genom att ansluta oss till det här nätverket har vi vid Helsingfors universitet möjlighet att påverka forskningen och utvecklingen inom området på global nivå. Att vara med i Climate Alliance leder oss också mot målen i universitetets nya strategi: att vara ett internationellt välkänt och attraktivt mångvetenskapligt centrum för forskning och undervisning i hållbarhet, säger prorektor Tom Böhling, som ansvarar för hållbarhetsfrågor vid Helsingfors universitet.

Läs merClimate Alliance webbplats