Helsingfors universitet klimatkompenserar flygresor

Utsläppen för flygresorna 2018 har klimatkompenserats genom ett Gold Standard-certifierat projekt i Kenya, i närheten av universitetets forskningsstation i Taita.

Helsingfors universitetet har beslutat att från sina gemensamma medel klimatkompensera de arbetsresor som personalen gjort med flyg 2018. Som klimatkompensation betalar universitetet en summa som motsvarar ungefär en procent av kostnaderna för de flygbiljetter som universitetet köpt. År 2018 flög universitetets anställda 52,3 miljoner kilometer via resebyrån CWT, vilket gav upphov till 4 503 ton koldioxidutsläpp på grund av arbetsresor.

Flygresorna har klimatkompenserats genom projektet Simba Hills Improved Cookstoves i Kenya. Projektet syftar till ett skaffa effektiva köksspisar för kenyanska familjer. Tack vare de nya spisarna halveras vedförbrukningen och det blir mera tid över för andra hushållssysslor, barnskötsel och utbildning.

– En viktig faktor i valet av kompensationsprojekt var att det ligger nära Helsingfors universitets forskningsstation i Taita i Kenya. Således är det enkelt att bekanta sig med projektet och utsläppen för resorna förblir små, säger Tom Böhling, universitetets prorektor med ansvar för hållbarhets- och ansvarsfrågor.

Projektet Simba Hills Improved Cookstoves är Gold Standard-certifierat. Gold Standard är ett internationellt godkänt certifikat som också godtas av WWF Finland. Gold Standard-certifikatet garanterar att klimatkompensationerna är bestående och genomförs konkret och inte genom till exempel lagstiftning, skatter eller stöd. 

Principerna för hållbara och ansvarsfulla resor uppdateras med ett hållbart universitet som mål

Helsingfors universitet håller på att uppdatera sina reseanvisningar för att minska på den miljöbelastning som arbetsresorna ger upphov till.

– Rekommendationen är att alla resor ska övervägas noggrant och att man till exempel ska utreda möjligheten till videokonferenser i stället för resor. Tåg rekommenderas för arbetsresor inom Finland och man håller också på att utreda möjligheten att ersätta anslutande flyg utomlands med tågresor. Klimatkompensering är det sista alternativet som vi tar till, konstaterar Böhling.

Klimatkompenseringen av arbetsresor kommer att fortsätta de kommande åren. Målet är att ta fram en modell där utsläppen och kompensationerna beaktas ingående när man bedömer behovet av en resa och väljer resesätt.

– En möjlighet är att kompensationen betalas av beställarens enhet eller forskningsgrupp. Då skulle kompensationsavgiften styra var och en att noggrannare överväga hur klimatavtrycket kan minskas, berättar Böhling.

Klimatkompensering ingår i Helsingfors universitet program för hållbarhet och ansvar, som man håller på att utarbeta.

– Målet är att hållbarhetstänket ska genomsyra universitets verksamhet och att vi ska vara föregångare inom ansvarsfullhet, säger prorektor Böhling.