Gemensam vårblomningskampanj

Tvärminne i Finland och Askölaboratoriet i Sverige gör en gemensam kampanj för att lyfta kunskapen om den viktiga vårblomningen. Vi använder varandras bakgrundsmaterial och filmer och bjuder samtidigt in media för att följa med på provtagning till havs.

Algblomningen i Östersjön har fått ett dåligt rykte på grund av de så kallade blågröna algerna som plågar Östersjöländernas invånare i bästa semestertid. Men vårens algblomning är viktig för allt som lever i havet. Det är på våren, när isarna försvunnit och solljuset når vattenytan, som växtplanktonet börjar växa. Där blir det livsviktig föda för allt annat liv i havet, t.ex. hoppkräftor och bottenlevande djur.

Vid Askölaboratoriet i Sverige och Tvärminne zoologiska station i Finland har forskarna följt säsongsvariationerna av näringsämnen och växtplankton sedan slutet av 1970-talet. Vårens viktiga blomning, som nu börjar allt tidigare till följd av klimatförändringen, följs noga med reguljära provtagningar längs kusten i de båda länderna.

Med den gemensamma vårblomningskampanjen vill Helsingfors och Stockholms universitet lyfta fram den viktiga vårblomningen. Kampanjen är en del av de två universitetens samarbete Baltic Bridge, där universiteten förenar sina vetenskapliga styrkor och kunskaper för Östersjöns bästa.

Våra filmer om vårblomningen

 

  

 

Här syns vår kampanj

Våren är här - Östersjön blommar!

Nu blommar Östersjön (Stockholms universitet)

Planktonmatchning i Östersjön (Helsingfors universitet)

Om vårblomingen och arterna (havet.nu)

Reportage och intervju med Tobias Tamelander, Yle TV-Nytt, 11.4.2017 (startar vid 19:42)

Webbartikel 12.4.2017: Yle: Dramatisk uppvärmning av havet - de goda algerna blommar allt tidigare

Reportage och intervju med Lena Kautsky, Epoch Times, 6 april

Intervju med Jakob Walve, Morgon i P4 Sörmland, 6 april

 

Askölaboratoriets Facebooksida

Tvärminnes Facebooksida

Twitter: #balticbridge #vårtecken @Tvarminne @ostersjocentrum

För media: provtagning till havs 10.4.2017

I Askölaboratoriet, Sverige kl. 8. Pressinbjudan.

I Tvärminne, Finland kl. 10. Pressinbjudan.

Om samarbetet mellan Stockholm och Helsingfors universitet:

Baltic Bridge - bygger broar mellan Östersjöforskare (Stockholms universitet)

Forskare i Finland och Sverige lägger Östersjöpusslet bitar på plats (Helsingfors universitet)