Forskningsfartyget Augusta möjliggör framtida forskning som vi inte ens känner till idag

Östersjön är helt klart mycket viktig för oss finländare och det är väldigt uppmuntrande att få uppleva allmänhetens engagemang och vilja att göra något för saken.

Att drömma stort behöver inte vara förgäves. Det har vi på ett konkret sätt fått uppleva den här hösten då vi på Tvärminne zoologiska station har fått ta emot vårt nya forskningsfartyg, R/V Augusta, värt 1,9 miljoner euro och planerat in i minsta detalj med tanke på vår kustnära Östersjöforskning. Anskaffningen av det nya fartyget har möjliggjorts genom donationer i samband med bergsrådet Stig Gustavsons 70-årsdag samt statens motfinansieringsprogram.

Havsforskning är inte billigt och för att kunna bedriva högklassig forskning krävs modern, ändamålsenlig utrustning och även professionell, teknisk stödpersonal, både ute till havs och i laboratoriet. Med tanke på de stora inbesparingarna inom universitetsvärlden är det allt intensivare samarbetet med privata donatorer, stiftelser och näringslivet ytterst välkommet – det har nästan blivit en förutsättning för att grundforskning på toppnivå över huvud taget ska kunna bedrivas. Det är ändå essentiellt att universitetet säkerställer grundförutsättningarna för forskningen, det ansvaret kan inte lämnas åt utomstående aktörer.

Det nya forskningsfartyget är en 18 meter lång, snabb katamaran. Den har ett stort akterdäck för provtagning, kranar för att ta även stora vatten- och bottenprover, och ett ändamålsenligt laboratorium för att behandla proven. Fartyget är en flexibel plattform där forskarna kan installera apparatur i enlighet vad just deras forskning behöver. Det här möjliggör framtida forskning som vi inte ens känner till idag.

Vi upplever just nu både en biodiversitetskris och en klimatkris, såväl globalt som på hemmaplan. Högklassig grundforskning är avgörande för att vi ska förstå förändringarna och kunna fatta de rätta besluten om åtgärder. Samtidigt som det nya fartyget möjliggör toppforskning, så kommer det även att fungera som ett skyltfönster för Östersjöforskningen, så att allmänheten får en möjlighet att bekanta sig med vad forskarna gör och vad deras resultat betyder.  

Östersjön är helt klart mycket viktig för oss finländare och det är väldigt uppmuntrande att på ett så konkret sätt få uppleva allmänhetens engagemang och vilja att göra något för saken. Därför säger vi ett ytterst ödmjukt TACK för båten!

Skribenten är marinbiolog och tf. direktör på Tvärminne zoologiska station i Hangö.

Kolumnen har utkommit i tidningen Yliopisto 10/2019.