Fastighetsmarknaden uppskattar klimatberedskap

Värdet på en fastighet bibehålls bäst i områden som inte berörs av följderna av klimatförändringen.

Forskaren Athanasios Votsis vid Meteorologiska institutet undersöker i sin doktorsavhandling hur bostadspriserna i Helsingfors, Björneborg och Rovaniemi reagerade på information om översvämningsrisker. Han undersökte också hur närheten till grönområden reflekterades i kvadratmeterpriset.

Klimatförändringen väntas leda till ökade översvämningar orsakade av extrem nederbörd. Men det har konstaterats att grönområden minskar översvämningarna, eftersom vattnet binds i marken.

– Min avhandling visar att anläggning av grönområden och information om översvämningsriskerna styr det urbana byggandet i en hållbar riktning, säger Athanasios Votsis.

Undersökningen visar att när Finlands miljöcentral SYKE 2006–2008 publicerade kartor över områden med risk för översvämning, sjönk bostadspriserna på riskområdena och steg på de trygga områdena.

Grönområden ökar de omgivande bostädernas värde

Byggherren har ofta ekonomisk nytta av grönområden, det är alltså en bra investering att öka och hålla kvar grönområdena. Votsis miljöekonomiska uträkningar visar att grönområden skapar ekonomisk nytta också för de närliggande fastigheternas ägare.

– Grönområden som lämnats kvar i relativt tätt bebyggda stadsområden visar sig på lång sikt vara en faktor som höjer bostädernas värde, berättar Athanasios Votsis.

Grönområdet kan vara en park, en trädgård, en äng, en åker eller ett grönt tak, men det ska utformas så att det passar i området, säger Votsis.

Försäkringsbolagens ansvar begränsat

– Vid skador är ansvaret i sista hand stadens, eftersom försäkringsbolagens ansvar vid naturkatastrofer är begränsat. Därför ligger det i allas intresse att byggandet förläggs till trygga områden, konstaterar Votsis.

Enligt forskaren är situationen god i Helsingfors, men i framtiden borde man på nya områden förbereda sig på effekterna av klimatförändringen och undvika att bygga i områden med en konstaterad förhöjd risk för översvämningar. Votsis forskningsresultat visar att diskret styrning bäst främjar en hållbar utveckling och leder till de bästa resultaten.

Doktorsavhandlingen i elektronisk form: Athanasios Votsis, Space and price in adapting cities – exploring the spatial economic role of climate-sensitive ecological risks and amenities in Finnish housing markets.

Doktorsavhandlingen i elektronisk form Athanasios Votsis: Space and price in adapting cities – exploring the spatial economic role of climate-sensitive ecological risks and amenities in Finnish housing markets.

Ytterligare information:

Forskarprofessor Adriaan Perrels, Meteorologiska institutet, tfn 050 583 8575,  adriaan.perrels@fmi.fi

Professor emeritus i urban ekonomi Heikki A. Loikkanen, Helsingfors universitet, tfn 040 5010156, heikki.loikkanen@helsinki.fi

(På engelska) forskare Athanasios Votsis, Meteorologiska institutet, tfn 050 433 0789,, Athanasios.Votsis@fmi.fi

Informatör Riitta-Leena Inki, Helsingfors universitet, tfn 050 448 5770, riitta-leena.inki@helsinki.fi