Framgång i profileringsfinansieringen och spetsforskningsprogrammet
Finlands Akademi har beviljat Helsingfors universitet 15 miljoner euro i den tredje utlysningen av profileringsfinansiering. Av de 12 spetsforskningsenheter som utsågs av Finlands Akademi koordineras sju vid Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet beviljades 15 miljoner euro i Finlands Akademis utlysning av medel som ska stärka universitetens forskningsprofilering. I den tredje profileringsutlysningen (Profi 3) beviljades sammanlagt 50 miljoner euro.

I denna omgång var Helsingfors universitet den största mottagaren. Allt som allt har Helsingfors universitet beviljats sammanlagt 34,5 miljoner euro i de tre profileringsutlysningar som ordnats hittills.

Med de 15 miljoner som nu beviljades har universitetet för avsikt att finansiera 25 tenure track-anställningar jämte startpaket inom följande profileringsområden:

  • Atmospheric and Earth system science
  • Data science
  • Sustainability science

– De utvalda profileringsområdena består av både existerande högklassig forskning och vetenskapsområden som är på uppgång och vars utveckling de fakulteter som deltog i ansökan är starkt engagerade i. Områdena kompletterar varandra tematiskt, och vid sidan av forskningen eftersträvas också genomslag i samhället, berättar prorektor Keijo Hämäläinen som ledde beredningsarbetet.

I den tredje utlysningen ägnades särskild uppmärksamhet åt arbetsfördelningen och samarbetet mellan universiteten.

– Vi arbetar aktivt på att utveckla arbetsfördelningen och samarbetet mellan universiteten. Den här omgången hade vi gemensamma teman med bl.a. Aalto-universitetet, säger prorektor Hämäläinen.

Sju nya spetsenheter

Finlands Akademi utsåg i början av juni 12 nya spetsforskningsenheter för perioden 2018–2025. Av dessa koordineras sju vid Helsingfors universitet. Dessutom medverkar Helsingfors universitet i en spetsenhet som koordineras av Jyväskylä universitet.

Resultatet ligger i linje med de två tidigare spetsforskningsprogrammen. Av de sju spetsenheterna som koordineras vid universitetet är fem nya, och av de sju enheternas ledare leder två också en enhet i spetsforskningsprogrammet 2012–2017.

– Det är verkligen fint att universitetet genom besluten om spetsenheter och profileringsfinansiering får erkänsla för sin forskning som inte bara håller hög kvalitet utan också har stor potential. Bland spetsenheterna finns både sådana som fortsätter tidigare spetsenheters arbete och helt nya enheter. Resultaten i profileringsutlysningen stöder Helsingfors universitets val av strategiska forskningsområden, som grundade sig på högklassig forskning och forskningens genomslagskraft, säger utvecklingsdirektör Ritva Dammert vid universitetets forskningsservice.