Universitetet deltar igen i evenemanget Helsingfors Pride

Under Prideveckan ordnar Helsingfors universitet en diskussion om den psykologiska tryggheten hos minoriteter. Helsingfors universitets bibliotek lyfter fram regnbågslitteratur och flaggorna hissas för jämställdhet på alla campus.

Årets tema för evenemanget Helsingfors Pride är Möten. Temat återspeglas också i en diskussion vid universitetet om hur vi kan främja känslor av samhörighet och psykologisk trygghet hos könsminoriteter och sexuella minoriteter vid universitetet.

Diskussionen ordnas torsdagen den 30 juni kl. 13.00–14.30. Syftet med evenemanget är att presentera och tillsammans fundera över hur vi i våra möten med varandra kan skapa rum och tillvägagångssätt som främjar samhörighet och som får var och en att känna sig trygg och inkluderad i gemenskapen vid universitetet. Evenemanget är öppet för alla och ordnas via Zoom. Du kan ansluta dig till diskussionen här:

Länk till Zoom-mötet

Diskussionen ordnas på finska men publiken kan ställa frågor också på svenska och engelska. 

Välkommen!

Program

13.00 Öppningsord, prorektor Tom Böhling 

13.05 Video om psykologisk trygghet

13.10 Universitetsprästen Laura Mäntylä 

13.40 Mathilda Selin (ordförande, Qaareva rf.) 

14.00 Paneldiskussion (deltagarna fastställs senare)

14.25 Sammanfattning och slutord

14.30 Evenemanget avslutas 

Helsingfors universitets bibliotek lyfter som vanligt fram regnbågslitteratur. En samling med Pridetema publiceras i bibliotekets databas Helka under Helsingfors Pride-veckan (27.6–3.7.2022) och finns också i fortsättningen till kundernas förfogande året runt. Därutöver ordnas ett evenemang med Pridetema i Handledningshörnan i Kajsahuset onsdagen den 29 juni kl. 14.00–16.00 och flaggorna hissas traditionsenligt för jämställdhet på alla campus.  Prideveckan når sin kulmen i en parad den 2 juli som också universitetet deltar i.

Arrangörer är universitetets jämställdhets- och likabehandlingskommitté, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Helsingfors universitets bibliotek. Ytterligare information: tasa-arvovastaava@helsinki.fi