Nya Inno Advisory Board sparrar Helsingfors universitet – målet en plats bland de ledande innovationsuniversiteten

Experter inom näringsliv och kommersialisering stöder universitetet genom att bland annat arbeta fram en färdplan för innovation, utveckla tjänster och bygga upp partnerskap.

För att påskynda sin innovationsverksamhet har Helsingfors universitet grundat det nya rådgivande organet Inno Advisory Board, med experter från affärslivet och inom företagsamhet och kommersialisering. Rådet stöder universitetet vid bland annat strategiska val, utvecklingen av tjänster och byggandet av partnerskap. Ribban är högt satt av Helsingfors universitets ledning. Målet är att bli ett av Europas ledande innovationsuniversitet.

– Inno Advisory Board ska stödja oss i detta arbete. Rådets medlemmar har en gedigen bakgrund i fråga om affärsliv och företagsamhet. De ger universitetet värdefulla synvinklar på hur den akademiska innovationsmiljön kan utvecklas med framgång, säger Jouni Hirvonen, prorektor med ansvar innovationsverksamhet.

Till medlemmar i Inno Advisory Board har utsetts Kari Aaltonen, forskningsledare vid Nokia Bell Labs, Tua Huomo, affärsområdesdirektör vid VTT, Katariina Kemppainen, FoU-direktör vid Metsä Group, Juha-Matti Kuusinen, direktör med fokus på digitala innovationer vid KONE Oyj och Reetta Rajala, företagare inom förändringsledning.

– För närvarande arbetar vi och den akademiska ledningen på färdplanen för Helsingfors universitets innovationsverksamhet till 2030. På så sätt kan medlemmarna genast medverka i arbetet genom sparring och bidra med viktigt företags- och företagarperspektiv, berättar Taina Kyllönen, direktör för kommunikation och samhällsrelationer samt ledare för Inno-teamet.

Mandatperioden för Inno Advisory Board pågår till slutet av 2025. Fyra sammanträden ordnas per år. Utöver det ingår workshoppar, campusbesök och nätverkande med forskare och universitetsledningen i programmet. Inno Advisory Board leds av prorektor Jouni Hirvonen. I mötena deltar även kansler Kaarle Hämeri, Taina Kyllönen, Santtu von Bruun, ledare för innovationsekosystem, samt Pia Dolivo, direktör för medelanskaffning, som svarar för mötenas beredning.

 

Kari Aaltonen, Senior Research Manager, Nokia Bell Labs

Kari Aaltonen (MSc) är forskningsledare vid Nokia Bell Labs, där han leder forskningen om kognitiva datanätverk. Aaltonen inledde sin karriär vid Nokia 1987. Han har bland annat lett laboratoriet för mobila nätverk, utvecklat program inom telekommunikation och arbetat i en rad olika roller inom forskningsledning. Aaltonen vill främst stödja Helsingfors universitet genom att främja internationell konkurrenskraft och forskning.

"En särskild styrka hos Helsingfors universitet är mångfalden vid fakulteterna. Metaversum är ett av de viktigaste forskningsområdena just nu, och vid Helsingfors universitet kan den här forskningen kombineras med till exempel atmosfär- eller beteendevetenskap. Universitetet kan utmana dagens teknologi genom att utveckla helt nya lösningar."

 

Tua Huomo, affärsområdeschef, VTT

Tua Huomo (FD, MBA) har gjort en lång karriär vid Statens tekniska forskningscentral (VTT). Nu leder hon affärsområdet för framtidens produkter och tjänster, som undersöker och utvecklar lösningar inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och digitalisering. Huomo är vice ordförande i CSC:s styrelse och är också styrelsemedlem i European Joint Research Centre. Hon vill främst stödja Helsingfors universitet inom företagssamarbete och genom att främja forskningens genomslag.

 "Vetenskaplig kompetens är utgångspunkten för allt, och en bra språngbräda. Jag hoppas att jag kan bidra med att identifiera olika målgrupper. Redan när till exempel en forskningsplan läggs upp finns det skäl att överväga om resultaten kan vara till hjälp för affärsverksamheten i ett företag eller i utvecklingen av nya innovationer. Alla områden har något att erbjuda för världen."

 

Katariina Kemppainen, SVP, Group R&D, Metsä Group

Katariina Kemppainen (TkD) har gedigen erfarenhet av kommersialiseringen av forskningsresultat, till exempel av pilotförsök och konceptvalidering. Hon inledde sin karriär som forskare vid Statens tekniska forskningscentral (VTT) och har sedan dess arbetat för bland annat Metsä Spring, som investerar i lovande nya företag. Kemppainen känner väl till behoven hos startupföretag. Nu leder hon FoU-verksamheten på koncernnivå vid Metsä Group och följer aktivt trender inom bioekonomi.

"Det verkar som om Helsingfors universitet redan är på god väg att bygga upp en innovationskultur. Jag talar särskilt för att avveckla silofieringen, även om det ibland kan kännas lite obekvämt. Det är viktigt att dela information i tillräcklig mängd och på tillräckligt djup, för att den ska stödja uppkomsten av innovationer."

 

Juha-Matti Kuusinen, Head of Digital Innovation, Kone Oyj 

Juha-Matti Kuusinen (TkD) är specialiserad på högteknologiska innovationer. Han har sedan 2011 arbetat vid hissbolaget KONE inom olika forsknings- och utvecklingsuppdrag, och ansvarar nu för bolagets innovationsprojekt för smarta byggnader. Kuusinen är särskilt intresserad av artificiell intelligens, algoritmer, digitala tvillingar och kundcentrerad utveckling. Han tror att han kan hjälpa Helsingfors universitet att främja innovationsverksamheten och företagssamarbetet.

"Jag arbetat mycket med olika universitet och forsknings- och teknologibolag under min karriär. Med hänvisning till egna erfarenheter anser jag att samarbetsformerna skulle kunna utvecklas vidare och göras mångsidigare för att möta behoven hos både universiteteten och företagen."

 

Reetta Rajala, företagare inom förändringsledning och investerare

Reetta Rajala (EM) är känd för att ha grundat företaget CCEA, som erbjuder konsulttjänster inom förändringsledning. Under hennes tid växte CCEA till sig från ett enpersonsföretag till en organisation med 50 anställda, som har stött många finländska storföretag i deras omställningar, från Kesko till Nokia. Rajala är också medlem i Juuri Partners och Ivalo Creative Agencys styrelser samt i flera rådgivande kommittéer. Hon ger Helsingfors universitet tillgång till sin långa erfarenhet av företagsamhet och affärsutveckling.

"Försäljning och marknadsföring har traditionellt inte hört till finländarnas styrkor, men de nya generationerna har mer mod att ta sig an dem också. Att hitta rätt kunder är grunden till framgång i varje företag. Företagsamhet är en uthållighetsgren som kräver en viss slags attityd."