Helsingfors universitet vill ställa hela sin innovationspotential till samhällets förfogande

Under det gångna året har Helsingfors universitet grundat inkubatorer och byggt en snabbfil för att påskynda tjänsterna för företagssamarbete. Stora framsteg utlovas också för år 2023.

Vid Helsingfors universitet finns det fortfarande mycket outnyttjad innovationspotential som universitetet är starkt engagerad i att lyfta fram, säger prorektorn med ansvar för forskningen Jouni Hirvonen och Taina Kyllönen som är direktör för kommunikation och samhällsrelationer samt ledare för teamet Inno. Universitetet har satt i en ny växel och nyligen investerat miljontals euro i att göra resultaten av högkvalitativ forskning alltmer tillgängliga för hela samhället.

– Det gör oss till en viktig partner inom forskning, utveckling och innovation, konstaterar Hirvonen.

Universitetet stödjer förädlingen av uppfinningar och företagssamarbetet på ett ambitiöst sätt och genom kopplingar till internationella nätverk.

– Målet är att den akademiska personalen och studenterna ska kunna bygga sin egen innovationskultur på campusen, beskriver Kyllönen.

Beslutsfattare kan sporra Helsingfors metropolområde till att bli ett europeiskt innovationscentrum

För att planen ska lyckas krävs också beslutsamma åtgärder från Finlands nästa regering. Helsingfors universitet publicerade nyligen sina mål för regeringsprogrammet. Ett av de viktigaste önskemålen till beslutsfattarna är att universitetens basfinansiering och Finlands Akademis forskningsfinansiering ska utökas. Endast på det sättet kan Finland hålla grunden för systemet för forskning, utveckling och innovation (FUI) i skick.

Det är också viktigt att öka Business Finlands forskningsbaserade FUI-finansiering, som bygger broar mellan den akademiska världen och näringslivet till exempel genom projekten Research to Business.

– Denna finansiering hjälper till att få uppfinningar ut på marknaden på ett effektivt sätt. Vetenskapsbaserade innovationer har stor betydelse för hela Finlands livskraft, påpekar Hirvonen.

Det lönar sig för nästa regering att stödja högskolorna så att det byggs upp attraktiva ekosystem kring dem, som föder fram nya idéer och företag. Helsingfors metropolområde har potential att bli ett av Europas växande innovationscentra.

– Därför lönar det sig för beslutsfattarna att rikta mer finansiering också till universitetens egen innovationsverksamhet samt till kuvöser för kommersialisering och företagande. Helsingfors universitet har potential att spela en allt större roll som främjare av Finlands FUI-verksamhet, och det skulle vara viktigt att också få stöd för detta. Innovationsverksamheten omfattas för tillfället inte av universitetens finansiering, vilket gör att verksamheten är beroende av extern projektfinansiering, konstaterar Kyllönen.

Miljoninvesteringarna bär redan frukt

Helsingfors universitets egna satsningar på innovationer, entreprenörskap och företagssamarbete har gett goda resultat under år 2022. På campusen verkar fem olika förinkubatorprogram och två egentliga inkubatorer för forskare och studenter. Inkubatorerna får betydande stöd också av Helsingfors stad. Det har kommit in en mängd ansökningar till inkubatorerna, och redan 17 uppstartsföretag har fått fart via dem.

– Vi är på mycket god väg, säger Kyllönen.

Inkubatorerna fokuserar på tvärvetenskapliga teman såsom artificiell intelligens, cirkulär ekonomi och mat. Även om de har sina egna hemcampus, välkomnas forskare och studenter från alla håll på universitetet.

– Under de senaste åren har samarbetet inom universitetet ökat med stora steg. Samarbetet är särskilt fruktbart på innovationsområdet, eftersom mångvetenskaplighet alltid lätt föder fram något nytt, säger Hirvonen.

En stor bragd är också den nya snabbfil som byggts för företagssamarbete. Forskare behöver inte längre separat cirkulera alla avtal via jurister, utan det finns färdiga avtalsmodeller och tariffer för projekt värda mindre än 50 000 euro. Gemensamma projekt med företag kan framöver inledas snabbt.

– Det är väldigt viktigt. Detta är något som både forskare och företag som samarbetar med oss har hoppats på, säger Kyllönen.

Universitetet fortsätter att genomföra ambitiösa planer

Också för 2023 utlovas det nya initiativ. Universitetet börjar bygga ett paket för företagarutbildning som riktar sig till alla studenter och som blir en motsvarande helhet som kursen i ansvar och hållbarhet som lanserades för ett par år sedan.

– Alla blir inte företagare, men för företagsliknande verksamhet krävs det många arbetslivsfärdigheter som vi kan erbjuda studenterna, säger Kyllönen.

Helsingfors universitet planerar dessutom att ge forskare mer stöd för att ansöka om Europeiska unionens innovationsfinansiering. För tillfället kan den finansiering som ingår i pelare 2 och 3 i programmet Horisont Europa inte utnyttjas tillräckligt väl på grund av resursbrist. Till en början kommer en person att anställas som stöd för ansökningarna.

– Syftet är att erbjuda bra service just till dem som ansöker om innovationsfinansiering, berättar Kyllönen.

Också mycket annat pågår: Snart kommer universitetet i företagssamarbete att sparras av en ny delegation som består av representanter för partnerföretag. En vägvisare för innovationer fram till 2030 börjar utarbetas av prorektorn med ansvar för forskningen, dekanerna och teamet Inno. Projektledare är Santtu von Bruun som svarar för innovationsekosystem samt innovations- och entreprenörskapstjänster.

Hirvonen och Kyllönen gläds åt att fakulteternas nyckelpersoner har bidragit med sina åsikter i utvecklingsarbetet. Alla vid universitetet som har ett intresse för ämnet är välkomna att delta i innovationsverksamheten.

– Det är ett bra sätt att öka forskningens genomslag, sammanfattar Hirvonen.