Hållbara vetenskapsbaserade innovationer för framtiden ledstjärnor på Slush

Helsingfors universitet och Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (HIS) presenterar på Slush sammanlagt 16 spinout-företag och kommersialiseringsprojekt som bygger på forskningsinnovationer och varav en del redan är på väg mot internationell framgång.

Slush 2022, ett storevenemang inom internationella uppstartsfältet, ordnas den 17–18 november i Helsingfors och lockar tusentals deltagare från olika håll av världen. Helsingfors universitet och Helsingin Innovaatiopalvelut Oy (HIS) är Slushs officiella huvudpartner och de presenterar sammanlagt 16 spinout-företag som bygger på universitetsforskning och forskningsprojekt som kommit långt i kommersialiseringsprocessen och som representerar spetsforskningen inom sitt område. 

Forskningen om medicin, farmaci, livsmedelsteknologi och fysik vid Helsingfors universitet presenteras av de forskare som ligger bakom innovationerna. En del av forskarna deltar i Slush för första gången medan andra redan känner till hur mötena med beslutsfattare och investerare går till i sammanhanget.

Kommersialiseringsprojekten handlar om långsiktigt arbete och en del av projekten mognar till självständiga spinout-företag under kommersialiseringsprocessen. Ett exempel på ett spinout-företag som deltar i Slush och som tagit avstamp från Helsingfors universitet är Uute Scientific, som utvecklat preparatet Re-Connecting Nature®. Preparatet kan användas som aktivt ämne i hudkräm och det kan också inkorporeras i tyger för att främja funktionen av immunsystemet hos människan. För närvarande finns ett tiotal produkter som innehåller detta ”biodiversitetspulver” tillgängliga för konsumenter och preparatet har patenterats i Europa och USA. 

Livsvetenskaper medför smidighet, bekvämlighet och framsteg i vardagen

Medicinska och farmaceutiska innovationer på Slush representeras av allt från uppfinningar som är synliga för patienten till molekylärteknik.

Till exempel Medixmicrons mikronålsplåster transporterar läkemedel smärtfritt genom huden med hjälp av hundratals små mikronålar som löser upp sig i huden. I och med detta behövs ingen traditionell injektionsnål. 

Stamcellsteknologin i sin tur erbjuder helt nya alternativ för forskning om och behandling av hjärnsjukdomar. Patientens egna celler kan odlas till miniatyrhjärnor, med hjälp av vilka läkemedelsbehandlingen av hjärnsjukdomar kan justeras enligt patientens behov. Patientspecifik behandling som anknyter till individualiserad medicin eftersträvas också med hjälp av ett analysverktyg som är lämpligt för optimering av kolesterolmedicinering.

Hydrogel som i framtiden kan tas fram som reservvävnad och växtunderlag för levande celler i 3D-utskrift kan låta överraskande men projekt för att förbättra vaccinernas hållbarhet, hitta skadliga NAD-metaboliter i blodet och mer effektiv produktion av terapeutiska proteiner kräver lika mycket nytänkande. 

Hållbart och smakligt protein

Omfattande ersättning av animaliskt protein med protein som uppfyller målen för hållbarhetsomställningen förutsätter att de ersättande produkterna är både enkla att använda och smakliga.

En lösning erbjuds av MyShroom, som utvecklar mykoprotein av svampmycelium. Svampproteinet har en behaglig smak och en naturligt ”köttlik” konsistens. Därför är det enkelt att använda produkten som ersättning för kött eller som råvara.

OleoFlow i sin tur utvecklar nya, mer hälsosamma fetter för livsmedelsindustrins behov. Med hjälp av ny teknik kan feta livsmedel bearbetas så de blir hälsosammare men fortfarande motsvarar den ursprungliga produkten till sin konsistens. Samtidigt är det möjligt att ersätta palmolja med produkter av mer inhemskt ursprung. 

Helsingfors universitets innovationer i rampljuset på Slush för åttonde gången 

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy, HIS, har flera års erfarenhet av att presentera Helsingfors universitets forskning på Slush som är det ledande evenemanget på uppstartsfältet. I år deltar Helsingfors universitet och HIS i Slush redan för åttonde gången. 

– Det känns fint att i främsta ledet få följa med hur ett forskningsprojekt med långsiktigt arbete och långsiktiga satsningar mognar till ett självständigt spinout-företag. Vi har nästan 25 exempel på spinout-företag som tagit avstamp från Helsingfors universitet. HIS har som huvudmål att stödja kommersialiseringsprojekt på vägen mot bolagisering och senare framgång, säger Jari Strandman, verkställande direktör för HIS.

 – Slush erbjuder ett utmärkt tillfälle att utvidga det internationella nätverket även utanför marknaden i Finland. I bästa fall kan människor runt om i världen ha nytta av de innovationer som tagit avstamp i spetsforskningen vid Helsingfors universitet. Vetenskapens inverkan på vår närmaste framtid är påtaglig. Till exempel vårt alldeles färska spinout-företag MegaSense utvecklar ett observationssystem för luftföroreningar som kan användas globalt och som samlar noggrann information om närmiljöns tillstånd.

Det officiella tilläggsevenemanget Unicorner  

På kvällen den första dagen av Slush förväntas Tankehörnan vid Helsingfors universitet fyllas av publik, när Slushs officiella tilläggsevenemang Unicorner samlar forskare, beslutsfattare och investerare för att skapa nätverk och lyssna på anföranden om hur vi med forskningsbaserade lösningar kan påverka olika samhällsområden i stor utsträckning. I Unicorners keynote-anförande och panelen diskuteras lösningar på de utmaningar i livsmedelsproduktionen som hotar världen.

_________________________

Mera information:

Harriet Haras-Refael, Helsingin Innovaatiopalvelut Oy