Business Finlands generaldirektör Nina Kopola: Finland bör satsa på samarbete över hela FUI-kedjan, kan ge konkurrensfördel

Den ökade FUI-finansieringen gör det möjligt för Business Finland att bättre stödja gemensamma projekt mellan företag och forskare.

Business Finlands generaldirektör Nina Kopola ser det som positivt att Finlands nya regering förbundit sig att öka investeringarna i forskning, utveckling och innovation. Det centrala är att hålla varje länk i innovationskedjan på toppnivå och se till att finansieringens utveckling förblir förutsägbar också över regeringsskiftena.

– Frågan är viktig för de företag som fattar investeringsbesluten, men också för de universitet som planerar forskningsprojekt och attraherar utländska forskare, säger Kopola.

Kopola är bekymrad över att det blir allt svårare att attrahera internationella experter. Enligt regeringsprogrammet måste en person som anlänt till Finland med arbetsbaserat uppehållstillstånd lämna landet, om personens anställningsförhållande upphör och personen inte inom tre månader har ingått ett nytt anställningsförhållande.

– Den här regeln är rätt besvärlig för en expert som flyttar till Finland och som till exempel har sin familj med sig.

 

Ny finansiering för universitetsbaserad forskning

Med stöd av de investeringar i FUI-verksamhet som utlovats i regeringsprogrammet kan Business Finland styra mer pengar till samarbete mellan universitet och företag. Kopola säger att Business Finland förnyade sina finansieringstjänster med tanke på detta redan i början av 2023.

– Vi har börjat finansiera sådan universitetsbaserad forskning som företagen är intresserade av.

Även Finlands Akademi testar Ideas for Solutions-finansiering, som främjar utnyttjande av forskning i samhället. Enligt Kopola samarbetar organisationerna tätt när olika finansieringstjänster lanseras. Hon skulle ogärna göra ändringar i den nuvarande rollfördelningen.

– Vi för en nära dialog så att vi inte arbetar dubbelt och så att vi kan stödja varje steg i innovationskedjan.

 

Innovation behövs till exempel inom digitaliseringen och den cirkulära ekonomin

2022 var ett framgångsrikt år för Business Finland: kundföretagen utökade sin FUI-verksamhet med 17 procentenheter, och sju nya Lokomotivprojekt startade. Kopola påminner om att även universiteten drar nytta av den här finansieringsformen, eftersom den samlar ekosystem kring sig.

– De nuvarande lokomotivprojektens samarbetsprojekt har gett 100 miljoner euro i partnerskapsfinansiering för universiteten.

År 2022 delade Business Finland ut totalt 627 miljoner euro i innovationsfinansiering, varav universiteten fick cirka 80 miljoner euro direkt och Helsingfors universitet 7,4 miljoner euro.

Kopola säger att cirka en femtedel av all FUI-finansiering från Business Finland gick till universiteten, när de belopp som inkommit genom företagsfinansiering tas med i beräkningen. Hon ser det som en klar bedrift. Helsingfors universitets andel av universitetens FUI-pengar har varierat kring 10 procent.

Research to Business-utlysningen hösten 2022 gav finansiering till nästan 90 procent av de sökande från Helsingfors universitet, vilket är en rekordhög siffra. Enligt Kopolas syn är det Business Finlands uppgift att finansiera vågade tester av olika idéer, eftersom det inte skulle låta sig göras med enbart privata medel.

– I sådana fall är det bra att staten är med och delar på risken.

Framöver kommer samarbetet mellan företag och forskare att styras av följande fem fokusområden: digitalisering, hälsa, energi, cirkulär ekonomi och immersiva upplevelser. Enligt Business Finlands bedömning kommer betydande affärsverksamhet att uppstå inom de här områdena under de närmaste åren. Målet är att ungefär hälften av all innovationsfinansiering ska styras till dessa områden.

 

Företagssamarbete berikar också forskningen

Kopola anser att Business Finlands roll som nätverksskapare är central. Hon påpekar att det inte finns någon liknande statlig aktör eller finansiering som Co-Innovation i många andra länder. I stället konkurrerar företag och universitet med varandra. Finland är ett förtroendesamhälle, där även FUI-aktörer känner varandra – och detta är ett trumfkort som bör utnyttjas.

– Det kan ge oss konkurrensfördel.

Kopola menar att gemensamma projekt med affärslivet inte tär på den akademiska världen, utan kan ge forskare värdefull kunskap om vad som till exempel händer på marknaden. Naturligtvis är det viktigt att bevara vetenskapens autonomi även framöver.

– Men den kan kompletteras med företagssamarbete, och det berikar universitetet.