Hundar med epilepsi har avvikande halter av spårämnen och tungmetaller i blodet och pälsen

En färsk studie vid Helsingfors universitet visar att hundar med epilepsi uppvisar avvikande halter av spårämnen och tungmetaller i blodet och pälsen, jämfört med friska hundar. Resultatet tyder på att miljöfaktorer kan påverka utvecklingen av epilepsi hos hundar. Studier med människor har visat liknande resultat.

Epilepsi är den vanligaste neurologiska sjukdomen hos hundar. Sjukdomens underliggande orsak är komplex, och anses involvera både genetik och miljöfaktorer. Studier med människor har visat att spårämnen och tungmetaller har en koppling till epilepsi. 

I sin doktorsavhandling har veterinär Sarah Rosendahl undersökt halterna av spårämnen och tungmetaller i blod och päls från hundar med epilepsi och från friska hundar. Ett detaljerat frågeformulär användes för att få information om andra faktorer som kunde påverka resultaten. I studien deltog 123 hundar av olika raser.   

– Jag ville inkludera analys av pälsen i studien, eftersom den visar halten av spårämnen och tungmetaller över en längre tid. Blodet visar bara halterna i kroppen vid den tidpunkt då provet togs, berättar Rosendahl. 

Resultaten visade att hundar med idiopatisk epilepsi, den vanligaste formen av epilepsi hos hundar, hade betydligt högre halter av selen och koppar, och lägre halter av krom, i blodet eller pälsen jämfört med friska hundar. Selen och koppar är viktiga spårämnen som hundar behöver, men för höga halter kan också ha skadliga effekter. Krom är ett spårämne som är viktigt för blodsockerbalansen. 

– Vi behöver mer forskning för att förstå vilken roll dessa spårämnen spelar i hur epilepsi bryter ut och utvecklas. Vi vet inte heller om de avvikande halterna beror på att det finns för mycket eller för lite av dessa spårämnen i hundarnas kost, eller om det beror på någonting annat. Därför kan vi inte utgående från dessa resultat ge några rekommendationer om att öka eller minska mängden av specifika spårämnen i hundarnas kost, säger Rosendahl. 

Studien visade också att hundarna som fick epilepsimedicinen kaliumbromid hade betydligt högre halter av arsenik i blodet och pälsen, vilket tyder på att läkemedlet påverkar kroppens arsenikmetabolism. Enligt Rosendahl behövs det ytterligare forskning för att ta reda på om detta påverkar hundarnas hälsa negativt. 

Eftersom epilepsi hos hundar är mycket likt epilepsi hos människor, kan resultaten av denna studie också vara till nytta i forskningen om epilepsi hos människor. 

Disputation 
VML Sarah Rosendahl försvarade sin doktorsavhandling med rubriken "Trace Elements and Toxic Metals in Canine Idiopathic Epilepsy" (Spårelement och tungmetaller i idiopatisk epilepsi hos hund) vid Helsingfors universitets medicinska fakultet den 9 februari 2024 kl. 13.00.  

Opponent var Trond Peder Flaten, professor i kemi vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och kustos var Anna Hielm-Björkman

Doktorsavhandlingen har publicerats i serien Dissertationes Universitatis Helsingiensis.  Se också i Helda.