Förmågan hos doftdetekteringshundar att upptäcka luktmolekyler är bättre än man tidigare trott

Enligt en nyligen genomförd studie kan hundar som tränats för att upptäcka lukter kanske upptäcka betydligt lägre koncentrationer av luktmolekyler än vad som tidigare dokumenterats.

Studien som genomfördes av forskargruppen DogRisk vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Finska Dofthundsföreningen Rf undersökte hundars doftdetekteringsgräns.  Studien fann att hundar kan lära sig att känna igen mycket lägre koncentrationer av eukalyptushydrolat än vad moderna analysatorer kan mäta tillförlitligt. Koncentrationerna var också betydligt lägre än vad som tidigare rapporterats. Hundars exceptionella luktsinne kan användas till exempel vid sök-, räddnings- eller medicinska uppgifter. 

De 15 hundarna som deltog i studien hade olika träningsbakgrund. Några av hundarna hade erfarenhet av nosework, en hobby och tävling som fokuserar på hundars förmåga att hitta tre förutbestämda dofter tillförlitligt, och andra hade tränats i att identifiera sjukdomar, mögel eller skadedjur. I studien var hundarna tvungna att skilja prover, som innehöll små koncentrationer av eukalyptushydrolat från prover, som innehöll det rena vattnet, som hade använts då man tillverkat de olika hydrolat koncentrationerna. Hundarna testades i tre olika experiment, där koncentrationen av hydrolaten gradvis hade späds ut, tills hundarna inte längre kunde känna igen det. Forskningens mål var att bestämma den lägsta koncentrationen som hundar på ett tillförlitligt sätt kunde upptäcka. Detta bestämde deras tröskel för doftdetektering.

– Hundarnas doftdetekteringströskel varierade initialt från 1:10⁴ till 1:10²³, men minskade till 1:10¹⁷ till 1:10²¹ efter träningsperioden. Så hundarna behövde en till tio molekyler i en milliliter av vatten, för att hitta rätt prov. För att sätta detta i rätt perspektiv kan man jämföra denna mängd med en jästcell; en cell beräknas innehålla cirka 42 miljoner molekyler, beskriver ledaren för studien, Anna Hielm-Björkman från Helsingfors universitet. 

Dessutom märkte forskarna att det fanns en stor variation mellan de eukalyptushydrolatprodukter som vanligtvis används i sporten nosework. Forskarna analyserade tio kommersiella produkter och fann att de skiljde sig mycket, till exempel gällande eukalyptol- och alkoholhalt.

– Detta förklarar varför många hundar som hade tränats med kommersiella eukalyptushydrolater visade oväntat dåliga resultat i studien. Deras luktsinne är så exakt att de inte ”kände igen” eukalyptushydrolatet i experimentet som samma ämne som de var vana vid. Detta visar att användningen av standardiserade nosework-produkter i både träning och tävlingar är viktigt, säger forskaren Soile Turunen från Östra Finlands universitet. 

Ursprunglig artikel

Turunen, S.; Paavilainen, S.; Vepsäläinen, J.; Hielm-Björkman, A. Scent Detection Threshold of Trained Dogs to Eucalyptus Hydrolat. Animals 2024, 14, 1083. https://doi.org/10.3390/ani14071083

Soile Turunen
Doktorand, Institutionen för farmaci, Östra Finlands universitet
soile.turunen@uef.fi 
+358 50 345 5549