Universitetets nya rektor uppmanar universiteten till strukturreformer

Helsingfors universitets nya rektor Jukka Kola anser att universiteten i Finland måste samarbeta effektivare än för närvarande. Han vill väcka en diskussion om hur Finlands 15 universitet ska planera och bygga sin framtid.

Jukka Kola uppmanar universiteten att undersöka vad de kan göra för att nå framgång och säkra sin och nationens framtid.

– Oundvikligen stöter vi på krav på en utveckling av strukturerna och de möjligheter som det ger. Det behövs verkliga strukturreformer för att säkra våra universitets och också Finlands ekonomi och konkurrenskraft, och bildningen i vårt land, sade han i sitt inskriptionstal inför det nya läsåret.

Kola vill inte att universiteten kraftlöst överlåter reformerna och samtidigt sin autonomi till andra, till exempel till undervisnings- och kulturministeriet, för att inte nämna finansministeriet.

– Det behövs fortsättningsvis diskussion och samarbete med ministerierna, men resultaten måste vara tydligare och konkretare än hittills. Arbetsgrupper som urvattnas i kompromisser fungerar inte när det behövs förnyelse.

Kola uppmanar universiteten att tänka igenom faktorer som kan öka konkurrenskraften och vilka fokusområden de har inom forskning och undervisning. Helsingfors universitet är det enda universitetet i Finland som finns bland de 100 bästa universiteten i världen.

– Kan våra universitet på eget initiativ åstadkomma en verklig reform som gör det möjligt att svara på den internationella konkurrensen? frågar Kola.

Han anser att det fortsättningsvis finns behov av strukturförändringar både inom universiteten och mellan universiteten. Rektorn vill också ruska om forskningsinstitutioner som inte är knutna till universiteten, i synnerhet sektorforskningsinstituten.

Kola är också beredd att genomföra reformer vid sitt eget universitet. Han påminner om att Helsingfors universitet redan 2010 i samband med universitetsreformen genomförde en nationellt sett omfattande omorganisering, när man minskade antalet ämnesinstitutioner till en tredjedel, från 75 till 24. Enligt universitetets nya rektor finns det också skäl att granska antalet verksamhetsställen  –  i dag har Helsingfors universitet verksamhet på 15 orter från Hangö till Kilpisjärvi.