Universitetets kvalitetssystem får beröm

Helsingfors universitet beviljades en kvalitetsstämpel av den internationella utvärderingsgruppen: personalen har förbundit sig till högt ställda mål och det starka intresset för utveckling är påtaglig.

Nationella centret för utbildningsutvärderings internationella utvärderingsgrupp har bedömt Helsingfors universitets kvalitetssystem och den 27 februari beviljat universitetet en kvalitetsstämpel som är i kraft i sex år. Universitetets kvalitetsledning uppfyller de finländska kriterierna och motsvarar de rekommendationer som utfärdats för europeiska högskolor.

Lärare utbildar sig

Vid universitetet innebär kvalitetssystemet t.ex. att forskare och lärare har tillgång till smidiga tjänster, säger kvalitetschef Aimo Virtanen.

– När en universitetsanställd vill utveckla sin undervisningsförmåga, har han eller hon möjlighet att göra det. Vid Helsingfors universitet har det ordnats så att det vid varje fakultetet finns en pedagogisk universitetslektor och varje lärare kan också delta i pedagogisk utbildning.

När Lärarakademin grundades var den centrala idén att sprida god praxis, påminner rektor Jukka Kola.

– Ett viktigt tecken på att kvalitetssystemet fungerar är att responsen via olika responssystem påverkar undervisningen, säger Virtanen

– Det gäller såväl studentresponsen, responsen på personaltjänsterna och alumnernas och samarbetspartnernas önskemål som kommentarerna om kunskaper och färdigheter hos de studenter som har övergått till arbetslivet.

Engagerade forskare får beröm

Utvärderingsgruppen berömmer kvalitetskulturen vid universitetet. Universitetet har förbundit sig vid högt ställda mål och kvalitetsarbetet har integrerats väl i universitetets verksamhetsstyrning. Personalen är starkt intresserad av att utveckla undervisningen, forskningen och samverkan med samhället.

Utvecklingen av kvalitetsledningen har varit långsiktig och systematisk, säger utvärderarna i sin rapport. Verksamhetshandböckerna, informationen från olika uppföljningar och utvärderingar och den information som kvalitetssystemet genererar stöder ledningen också på enhetsnivå.

Den största bristen som utvärderingsgruppen uppmärksammade gäller kvalitetsarbetets synlighet vid universitetet. Kvalitetssystemets målsättningar och verkningar bör diskuteras, så att personalen tydligare identifierar sin roll i systemet och utvecklingen av systemet. Utvärderingsgruppen rekommenderar att man tar initiativ till främjande och befästande av god praxis i fråga om kvalitetsledning.

Internationella utvärderingsgruppens rapport (på engelska)