Universitetet strävar efter 25 miljoner euro i donationer

Helsingfors universitets medelsanskaffningskampanj Helsinki Insight 375 har inletts. Universitetet har som mål att samla in 25 miljoner euro i donationer fram till utgången av 2016. Statens motfinansiering kan rentav fyrfaldiga effekten av donationerna.

Medelsanskaffningskampanjen har startat med fart. Sedan början av november har det influtit sammanlagt 6,45 miljoner euro i donationer.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse donerar 3 miljoner euro till stöd för universitetets strategiska mål. Stiftelsen har länge understött Helsingfors universitets forskning och internationalisering. Vidare donerar stiftelsen 100 000 euro för genomförandet av tävlingen Helsinki Challenge.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne donerar 2,1 miljoner euro för utvecklandet av beteendevetenskapliga fakultetens lärarutbildning.

– En välmående skola behöver kunniga, inspirerande och kompetenta lärare. I Svenskfinland har man länge diskuterat bristen på behöriga svenskspråkiga lärare. Vi önskar att vår donation ger Helsingfors universitet möjlighet att utveckla sin lärarutbildning så att den kan tillgodose dessa behov, säger stiftelsens VD Gun Sandberg-Wallin.

Vid beteendevetenskapliga fakulteten tog man emot donationsnyheten med glädje.

– Det känns mycket bra. Det finns ett stort behov av behöriga lärare i Finland. Stiftelsens donation till pedagogik och lärarutbildning hjälper oss att svara på detta behov. Detta är verkligen hoppingivande, säger beteendevetenskapliga fakultetens dekanus Patrik Scheinin.

Beteendevetenskapliga fakulteten får även en donation på 350 000 euro av Teknologiindustrins 100-årsfond.

Stiftelsen Metsämiesten Säätiö donerar sammanlagt 800 000 euro till universitetet under de kommande fyra åren. Donationen är ett stöd till Helsingfors universitets agrikultur-forstvetenskapliga utbildningsområde.

Statlig motfinansiering stöder kampanjen

Inom ramen för den statliga motfinansieringen lägger staten till högst 3 euro för varje donerad euro som inflyter under perioden 1.11.2014–30.6.2017. Statens kapitalinvestering uppgår dock till högst 150 miljoner euro för alla universitet sammanlagt.

Styrelseordföranden för Cargotec Oyj FD Ilkka Herlin som är ordförande för kampanjkommittén anser att 25 miljoner euro är ett realistiskt mål trots det ekonomiska läget. Han hoppas att också företagen ska bidra med donationer.

– Hela Finland vinner på att samarbetet mellan företagen och universiteten fördjupas. Man skulle rentav kunna ansöka om EU-finansiering för samprojekt.

Helsingfors universitets medelsanskaffningskampanj Helsinki Insight 375 leds av kansler Thomas Wilhelmsson. Kampanjkommittén består av universitetets alumner och vänner med tunga meriter inom samhälleligt beslutsfattande, näringsliv, media och föreningsverksamhet. Ordförande för kommittén är FD Ilkka Herlin. År 2015 fyller Helsingfors universitet 375 år.

Helsinki Insight 375