Universiteten skapar arbetsplatser och ekonomiskt värde

Förbundet för Europeiska forskningsuniversitet LERU har publicerat en rapport om hur forskningsuniversiteten bidrar till samhällsekonomin. Helsingfors universitet deltog i projektet.

Enligt rapporten The Economic Contribution of LERU Universities genererade de 21 LERU-universiteten sammanlagt 71 miljarder euro i bruttomervärde och understödde 900 000 arbetsplatser i Europa 2014. Helsingfors universitet genererade 2,5 miljarder euro och understödde 40 000 arbetsplatser.

– Universiteten är inte bara en utgiftspost i statsbudgeten, de skapar ekonomisk välfärd och arbetsplatser även utanför den offentliga sektorn. Våra resultat är i linje med de andra forskningsuniversitetens, och vi har all orsak att vara nöjda med dem, konstaterar Helsingfors universitets rektor Jukka Kola.

Enligt rapporten bidrog Helsingfors universitets studenter med 684 miljoner euro och 17 000 arbetsplatser till Europas ekonomi 2014. I beräkningen har man utöver universitetsundervisningen också beaktat olika tjänster som studenterna konsumerar utanför universitetet.  

Helsingfors universitet ingår forskningsavtal med företag till ett belopp av 25 miljoner euro varje år och har grundat sju aktiva startup-företag. Helsingfors universitetskoncern gjorde också byggnadsinvesteringar i Finland till ett belopp av 64,5 miljoner euro år 2014.

Tillräcklig finansiering till universiteten stöder ländernas konkurrenskraft

Rapporten visar att det faktiskt lönar sig att satsa på forskning, innovation och utbildning, poängterar professor Kurt Deketelaere, LERUs generalsekreterare. År 2014 uppgick LERU-universitetens intäkter till 16,3 miljarder euro och den genererade totala ekonomiska effekten var 71,2 miljarder euro. LERU-universiteten genererade alltså 4,37 euro i bruttomervärde för varje 1 euro i inkomst.

– Vår rapport visar att forskningsuniversiteten genererar mer bruttomervärde och har större sysselsättande effekt än fordonsindustrin, den farmaceutiska sektorn och fastighetssektorn, konstaterar LERUs ordförande, professor Alain Beretz.

Rapporten bevisar att forskningsuniversiteten stöder Europas ekonomi. Därför måste man bättre än tidigare förstå och erkänna effekterna av universitetens verksamhet, och universitetens bidrag till ekonomin och samhället borde beaktas bättre av de europeiska och nationella beslutsfattarna. Om universiteten får tillräcklig finansiering gynnar det helt klart den europeiska ekonomin och bidrar till tillväxt och ökad konkurrenskraft i Europa, säger professor Deketelaere.

Rapporten fokuserar på de ekonomiska effekterna, men den beaktar också olika former av samverkan med samhället som universiteten idkar och den allmänna nytta som universitetens verksamhet skapar.

Med bruttomervärde menas i rapporten värdet av de varor och tjänster som produceras inom ett bestämt område; det totala värdet av produktionen minus värdet av insatser.

LERU:s forskningsrapport: "The Economic Contribution of LERU Universities"

Förbundet för Europeiska forskningsuniversitet LERU