Tre sökande till fortsatt utvärdering för Helsingfors universitets rektorspost

Till fortsatt utvärdering går Liisa Laakso, Jari Niemelä och Outi Vaarala.

Universitetets styrelse samlades den 12 april för att avtala om hur rekryteringen av rektor ska fortgå. Mötet föregicks av att styrelsen hörde universitetskollegiet samt av styrelsens och kollegiets gemensamma diskussion.

Styrelsen beslutade att kalla Liisa Laakso, Jari Niemelä och Outi Vaarala till fortsatt utvärdering.

Liisa Laakso

PD Liisa Laakso är rektor för Tammerfors universitet. Hon har tidigare varit dekanus för Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet under åren 2010–2015.

Jari Niemelä

FD Jari Niemelä är direktör för Helsingfors universitets Institut för hållbarhetsvetenskap (Helsinki Institute of Sustainability Science, HELSUS) och professor i stadsekologi vid Helsingfors universitet. Han har tidigare varit dekanus för Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet under åren 2004–2017.

Outi Vaarala

MKD Outi Vaarala är professor i pediatrisk immunologi och Head of Lung Immunity vid Astra Zenecas RIA IMED Biotech Unit. Hon är forskningsledare vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Styrelsen strävar efter att välja rektorn den 25 april under styrelsens kvällsmöte.