Tarja Halonen ny ordförande för Helsingfors universitets styrelse: ”Grundläggande satsningar på bildning, utbildning och forskning är ytterst viktiga”

President Tarja Halonen hoppas att utbildning även i fortsättningen ska uppskattas i Finland.

Helsingfors universitets styrelse valde president Tarja Halonen till ny styrelseordförande vid styrelsens konstituerande möte den 20 december. Till vice ordförande valdes Teija Tiilikainen. Styrelsens mandatperiod är fyra år och löper 1.1.2018–31.12.2021.

Halonen understryker universitetets mångsidiga samhälleliga betydelse.

– Finland har en chans att hävda sig i den internationella konkurrensen och värna om den nordiska välfärdsstaten. Undervisning, forskning och innovationer är av stor betydelse för arbetet, konstaterar hon.

– Även om det är viktigt att följa med sin tid och klara sig i konkurrensen, hoppas jag att universitetet kan ha ett bredare perspektiv än så. Därför är det ytterst viktigt med grundläggande satsningar på bildning, utbildning och forskning. Jag hoppas också att finländarna som traditionellt haft en mycket stor respekt för dessa saker kan behålla denna respekt, säger Halonen.

Till den nya styrelsens första uppgifter hör att fatta beslut om universitetets nästa rektor våren 2018. Universitetets styrelse syns också utanför universitetet.

– Helsingfors har redan en ansedd ställning såväl i det finländska vetenskaps- och kulturlivet som internationellt. Universitetets styrelse utgör ett representativt urval av samhällets olika sektorer och styrelsemedlemmarna kan nätverka allt mer aktivt både i Finland och utomlands. Som ordförande kommer jag att försöka utnyttja min internationella erfarenhet, säger Halonen.

Halonen har också en hälsning till universitetsfolket.

– Universitetet är uttryckligen en gemenskap. Mitt första intryck av den nyvalda styrelsen är att den är mycket aktiv och engagerad i sitt uppdrag. Men inte heller den kan fungera utan fortlöpande kontakt med universitetet eller utan gemenskapens stöd.

Helsingfors universitets styrelse 2018–2021

Tarja Halonen (ordförande)
Teija Tiilikainen (vice ordförande)
Ilona Herlin
Tommi Laitio
Jussi Pajunen
Ilona Riipinen
Jukka Kekkonen
Kalle Saksela
Pirjo Hiidenmaa
Thomas Wallgren
Elisa Hyytiäinen
Antti Kähkönen (mandatperiod 1.1.2018–31.12.2019)
Johanna Riitakorpi (mandatperiod 1.1.2018–31.12.2019)