Tankehörnan blir en mötesplats för vetenskapen

Helsingfors universitets före detta förvaltningsbyggnad har uppnått åldern för en total renovering och byggs om till en mötesplats för alla vid universitetet och hela folket. Den nya Tankehörnan tar över de nedre våningarna, de övre våningarna hyrs ut till företaget Reaktor och Unisport finns kvar i källarvåningarna.

Universitetet öppnade Tankehörnan för första gången under Helsingfors designhuvudstadsår 2012. Tankehörnan gjorde toppforskningen tillgänglig för alla stadsbor och var en stor succé. Sedan dess har Tankehörnan varit en del av universitetet.

– De tidigare erfarenheterna uppmuntrade oss att fortsätta verksamheten. Den nya Tankehörnan kommer att vara Centrumcampus hjärta och sammanföra universitetets anställda och studenter och olika aktörer i samhället kring vetenskapen, berättar Helsingfors universitets rektor Jukka Kola.

– Målet är att öka vetenskapens genomslagskraft i samhället och hitta nya kanaler för internationell vetenskapskommunikation. I reformen betonas universitetets samarbete med externa intressentgrupper starkare än tidigare.

Vetenskap som tjänst

– Vi har utvecklat ett nytt tjänstekoncept för Tankehörnan tillsammans med personalen och studenterna, flera intressentgrupper och stadsborna, berättar universitetets marknadsföringschef Tanja Paananen.

Ett av de viktigaste målen för projektet är att ta reda på den nya Tankehörnans användares behov, önskemål och drömmar.

– Vi överväger t.ex. om vetenskap kan vara en tjänst och hur vi ska få studenter, forskare och samarbetspartner att arbeta och lära sig tillsammans. Och hur kan Tankehörnan på bästa sätt stöda genomförandet av universitetets strategi?

Utvecklingen av Tankehörnan fortsätter. Den här veckan ordnas workshoppar för personalen och studenterna och i november kommer projektet att synas på de andra campusområdena.

Öppet mot gatan

Den förnyade byggnaden kommer att uppmuntra till mångvetenskapliga möten i studierna och arbetet och erbjuda mångsidiga sätt att arbeta.

Förvaltningsbyggnadens betongarkitektur förnyas djärvt genom att man öppnar lokalerna ut mot gatan och använder trä och natursten i de nedre våningarna. Bakom designen står arkitektbyrån JKMM Arkkitehdit, som vann arkitekttävlingen och är känd bl.a. för paviljongen Kirnu på världsutställningen i Shanghai och Seinäjoki stadsbibliotek.

Tankehörnan byggs med en metod som är ganska ny i Finland, nämligen som ett alliansprojekt, som byggherren Helsingfors universitet, huvudentreprenören SRV Rakennus Oy och arkitektbyrån JKMM Arkkitehdit Oy gemensamt ansvarar för.

Den nya Tankehörnan invigs hösten 2017.

En hyresgäst med genomslagskraft

Helsingfors universitet hittade en bra samarbetspartner i finländska Reaktor, som kommer att hyra fem och en halv våningar i byggnaden.

Reaktor är ett teknologiföretag som hjälper sina kunder att växa i den digitala världen. Bland företagets kunder finns bl.a. Finnair, Supercell, HBO och Michael Kors.

– Reaktor är mycket mer än bara en hyresgäst som ger universitetet hyresinkomster. Det är ett företag som vi kommer att ha ett mångsidigt samarbete med i framtiden, säger rektor Jukka Kola.