Tal av Claes Bergh, Helsingfors universitets studentkårs styrelseordförande vid inskriptionen för läsåret 2020–2021 den 31 augusti 2020

Ärade president, ärade kansler, ärade rektor och prorektorer, bästa anställda och studenter och universitetets vänner.

Det är en ära att välkomna hela universitetsgemenskapen till det nya läsåret från vårt 150-åriga studenthus. Redan i fjol ordnades inskriptionen undantagsvis på Gamla studenthuset eftersom universitetets huvudbyggnad renoverades. Då kunde vi inte ana vilket slags undantagstillstånd som skulle komma att prägla följande läsår.

Den gångna våren har gått hårt åt både vårt universitet och hela samhället. Även om utmaningarna har varit stora, kan vi vara stolta över hur bra vi har klarat det hittills. Arbetet och studierna vid universitetet har fortgått genom hela den exceptionella perioden. Det har krävt exceptionellt mycket anpassningsförmåga och förmåga att lära sig nytt och stödja varandra.

Jag vill tacka alla de studenter som har överträffat sig själva och visat hur utmärkt flexibla de kan vara i en osäker situation. Jag vill tacka alla de studenter som har stöttat sina vänner under denna svåra period, och alla föreningsaktiva som har upprätthållit gemenskapen när man inte längre kunde träffas ansikte mot ansikte. Jag vill tacka universitetets personal för deras engagemang i att hjälpa studenterna och upprätthålla verksamheten vid universitetet.

Till er alla som haft känslor av misslyckande eller som fortfarande kämpar med att hitta en balans i vardagen vill jag säga: Det du klarar av att göra just nu, är tillräckligt. Jag önskar att vi alla ska kunna vara barmhärtiga mot oss själva. Samtidigt vill jag uppmana alla vid universitetet att tala om hur det känns och berätta när det gått bra och när du stött på svårigheter till en närstående, en kollega eller en studiekamrat. Jag hoppas att vi alla som medlemmar av universitetsgemenskapen modigt kan prova på och dela med oss av nya sätt att hålla kontakten, mötas och stötta varandra. Tillsammans är vi starkare, även på distans.

Jag vill särskilt rikta mig till alla nya studenter som inleder studierna i år. Det första studieåret är en mycket speciell tid.  Ni har sökt in till universitetet och inleder era studier under förhållanden som är exceptionella i alla avseenden. Dessa förhållanden behöver ändå inte bestämma hur ert första studieår eller era fortsatta studier kommer att gå.

För er börjar ett helt nytt skede i livet, som inte behöver innehålla endast studier. Inom vår studentkår finns många olika föreningar, till exempel hobbyföreningar, nationer och ämnesföreningar. Studentkårens mångsidiga medlemsföreningar utgör en unik gemenskap och jag kan varmt rekommendera att prova på allt som intresserar dig. Själv har jag hittat min plats inom fakultetsföreningen StudOrg, och inom Nylands Nation. Föreningsverksamheten har gett mig vänner för livet, kärlek och möjligheter att förändra världen.

Studietiden är en tid då vi har möjlighet att lära oss att lära, hitta vår egen väg och växa som människor. Nu när vi under hösten fortsätter studera på distans, är det fint att universitetet förutom att erbjuda oss en plats för vår personliga tillväxt också erbjuder oss en gemenskap där vi får växa.

Både universitetet och studentkåren har under våren slagit fast sin strategi, och dessa formulerar de gemensamma värderingar som är våra vägvisare. Även om strategierna har utarbetats skilt för sig är det fint att se hur lika våra värderingar och mål är, både bland studenterna och inom hela universitetsgemenskapen. Bägge strategierna utgår från gemenskap och delaktighet. Den grundläggande tanken är att vi alla är lika värda, kan känna att vi tillhör gemenskapen och kan påverka dess utveckling. Jag är övertygad om att betydelsen av våra gemensamma värderingar framhävs i dessa tider av fysisk distansering.

För mig är det demokratiska beslutsfattandet vid universitetet ett av de finaste exemplen på såväl gemenskap som delaktighet. Alla vid universitetet har möjlighet att påverka och själva vara med och fatta beslut som gäller universitetsgemenskapen. Världen blir aldrig klar, och det blir inte universitetet heller. Därför behövs allas våra perspektiv för att utveckla vårt universitet. Som studentkår efterlyser vi en utveckling av beslutsfattandet i en allt jämlikare riktning, och vi föreslår att universitetet ska införa en trepartsmodell där alla grupper representeras av ett lika antal medlemmar i de beslutsfattande organen. Vår gemenskap behöver äkta demokrati, där ingen grupp har fler röster och mera makt än någon annan.

I höst har studenterna en dubbel chans att påverka verksamheten, både inom sitt utbildningsprogram och inom studentkåren. I september har varje student möjlighet att kandidera som studentrepresentant för sitt utbildningsprograms ledningsgrupp. I ledningsgruppen kan man konkret påverka ärenden som är viktiga i studenternas vardag. Som studentrepresentant får du också lära dig mångt och mycket som du har nytta av i livet, och du får en mera ingående inblick i universitetets verksamhet.                    

I oktober–november ordnas val till studentkårens fullmäktige. Alla studenter är medlemmar av studentkåren och har därmed rösträtt i valet. Alla medlemmar av studentkåren kan också kandidera i valet. Fullmäktige är studentkårens egen riksdag, där 60 studenter fattar beslut om vad studentkåren ska använda sina pengar till och vad verksamheten ska fokusera på.Se till att få ut det mesta av det här läsåret och njut av allt som studentlivet har att erbjuda. Ta hand om varandra! I denna undantagssituation behöver vi varandra mer än någonsin.

Tillsammans skapar vi vårt universitet.

Jag önskar er alla ett fint läsår!