Taina Kyllönen Helsingfors universitets nya kommunikationsdirektör

Ekonomie magister Taina Kyllönen har valts till Helsingfors universitets kommunikationsdirektör. Hon inleder sitt arbete den 1 september 2019.

Som direktör för universitetets sektor för kommunikation och samhällsrelationer ansvarar Kyllönen för universitetets kommunikation, marknadsföring, samhällsrelationer, alumnverksamhet och medelsanskaffning.

– Det är fint att vara med i ett vetenskapssamhälle där man utbildar framtidens experter och forskar kring teman som är viktiga för hela mänskligheten – från klimatförändring till urbanisering och från artificiell intelligens till åldrande. Helsingfors universitet har en inspirerande vision och strategi samt en stark vilja att utveckla undervisningen och forskningen och att internationaliseras ytterligare, säger Kyllönen.

Kyllönen har senast arbetat i Stockholm som direktör med ansvar för SSAB-koncernens kommunikations- och företagsidentitet samt investerarrelationer. Tidigare har hon haft motsvarande anställningar vid bland annat Rautaruukki och Metso.

– Vi är mycket glada över att få en erfaren kommunikations- och påverkansexpert som kommer att arbeta till fromma för universitetet och för alla vid universitetet. Hos Kyllönen kombineras en stark vilja att satsa på värdegrundad verksamhet med långvarig ledarerfarenhet från internationella företag som satsar på forskning och utveckling, säger Helsingfors universitets förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

– Det är väldigt intressant att byta perspektiv från ett toppföretag till ett toppuniversitet. Högklassig undervisning och forskning – med säkrad finansiering – är livsviktigt för Finlands framtid. Samarbetet mellan vetenskapssamhället och näringslivet har också en avgörande roll för att vi allt bättre och snabbare ska kunna lösa exempelvis frågor som rör hållbar utveckling i samhället, säger Kyllönen.