Styrelsens nya ordförande Bruun: ”Samhällen som inte erkänner vetenskapens och forskningens betydelse kan inte vara framgångsrika”

Helsingfors universitets styrelse valde vid sitt konstituerande möte i december juris doktor Niklas Bruun till sin nya ordförande. Bruun är emeritusprofessor i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan och har tidigare bland annat varit svenskspråkig professor i privaträtt vid Helsingfors universitet samt ordförande i diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, som lyder under statsrådet.

Enligt Bruun har styrelsen, som tillträder i januari 2022, tre viktiga uppgifter framför sig. 

- Den huvudsakliga uppgiften är att trygga verksamhetsförutsättningarna för forskning och undervisning samt att garantera universitetet en stabil ekonomi. Staten kapitaliserar universiteten med hjälp av ett engångsbidrag på till och med 67 miljoner euro från Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Den pågående kampanjen för motfinansiering fortsätter fram till slutet av juni 2022. I styrelsen vill vi stödja detta arbete så att universitetets intressenter och vänner engagerar sig i att donera i slutet av kampanjen, säger Bruun.

För det andra nämner Bruun en fördjupning av den vetenskaps- och bildningspolitiska debatten inom universitetet som förs i samarbete med universitetskollegiet och rektorerna.

Den tredje stora uppgiften är fortfarande hantering och uppföljning av coronapandemin.

- Pandemin har i hög grad påverkat undervisningen och studenterna: redan två årskurser har haft en svår sits på grund av coronaläget och THL bedömer för närvarande att en tredjedel av studenterna lider av depression eller ångest. Studenternas välbefinnande påverkar hela universitetets verksamhet och måste stödjas, säger han.

Vetenskapsrådgivning och samarbete med andra universitet

Bruun efterlyser också en roll för vetenskapsbaserad rådgivning i samhället och framhåller att det är en av de frågor som kommer att tas upp under regeringsperioden. Grunden utgörs av utvecklingsprojektet för vetenskapsrådgivning Sofi (Science Advice Initiative of Finland) som genomförs i samarbete mellan fyra vetenskapsakademier.

– Följer man situationen i världen kan man med rätta säga att ett samhälle som inte erkänner vetenskapens och forskningens betydelse inte kan vara framgångsrikt. Det räcker ändå inte att vi förstår detta vid universitetet. Även beslutsfattare och den breda allmänheten måste få tillgång till forskningsbaserad kunskap.

Bruun konstaterar att Helsingfors universitet som Finlands största, mångsidigaste och internationellt mest kända forskningsuniversitet spelar en viktig roll för att främja vetenskapens och forskningens ställning. Han påminner dock om vikten av ett jämlikt samarbete även med mindre enheter.

– Helsingfors universitet har verksamhet i Finland från Hangö till Kilpisjärvi och mycket samarbete med andra universitet och samarbetspartner. Vi vill vara en rättvis och jämlik samarbetspartner.

Avslutningsvis vill Bruun skicka en hälsning till universitetssamfundet.

– Styrelsen finns till för alla vid universitetet! Vi strävar efter ett gott samspel med universitetssamfundet och hoppas att vi så snart pandemiläget lättar kan börja besöka universitetets campus och fakulteter, säger han.